Anvisningar och broschyrer, nedladdningsbara filer

 

Broschyrer

Weckman_Quality Roofs-EN-kansi.jpg 

Tak- och väggprodukter

 Esitekansi 5-2014-Ruotsi.jpg

 

Monteringsanvisningar för tak

 

Takplåtar

Elegant

Profilplåtar

Korrugerade plåtar

 Monteringsanvisningar för bläddring:

 Asennusohje Elegantti150px.jpg     Muotolevyt-kansi.jpg    Poimulevyt-kansi.jpg
   

Takplåtarnas minimilutningar


 

Övriga tunnplåtsprodukter

Antikondensbeläggning

Samverkansplåt HC-45

Bärande korrugerade plåtar 

Load bearing profiles-Installing 2015_EN-kansi.jpg

 

Lätta takåsar - Modellerna Z och C  

Regnvattenrännor och taksäkerhetsprodukter 

Säkerhetsanvisningar för takarbeten

 

Bärighetstabeller

 

Dimensioneringstabeller för W-70/900, W-115/750, W-155/840 och W-130/945 (EN-1993-1-3)

Dimensioneringstabeller för W-20 och W-45 (Byggbestämmelsesamling B6)

Dimensioneringstabeller för lätta takåsar (Z och C) (EN-1993-1-3)

 

Övriga anvisningar

Snöbelastningen i Finland för tillfället.

Varningar gällande snöbelastning

 

Dimensioneringsprogram

 

Dimensioneringsprogrammet  Weckman Optimi för bärande korrugerade plåtar.

Dimensioneringsprogram för samverkansplåtar HC-45  -   ladda ner här

 

Prestandadeklarationer (DoP)

 

Korrugerade plåtar: W-1/1064, W-2/1150 och W-15/1134. DoP.906/13

Korrugerade plåtar: W-20R/1100. W-20A/1100 och W20B-1100. DoP.506/13

Korrugerade plåtar: W-20/990, W-45E/1000 och W-45J/900. DoP.106/13

Korrugerade plåtar: W-70/900, W-115/750, W-130/950 och W-155/940. DoP.406/13

Profilplåtar: Tegelprofiler. DoP.706/13

Elegant. DoP.606/13

Lätta takåsar: Z- och C -takåsar. DoP.206/13

Samverkansplåt: HC-45/900. DoP.306/13

Raka plåtar, rullar, ark, dörrplåtar och beslag. DoP.1006/13

 

RT-kort

 

RT-kort 38028 Tak- och väggprodukter

Tvärsnittsbilder av profilerna

Videor

 

Underhållsanvisningar

Årlig kontroll av plåttaket

 

KONTROLLERA

 

ÅTGÄRD

Färgens skick, kritning, ytliga färgändringar eller krackelering i synnerhet på ställen, där regnet inte kommer åt att skölja plåten ren. 

Nuoli.jpg 

Utvärdera situationen och avgör om det är nödvändigt att tvätta, rengöra, behandla kantkorrosion, utföra reparations- eller ommålning.

Vattenrännornas renhet. Blockeringar främjar korrosion och kan åstadkomma risk för att det läcker vatten in i byggnaden.

 Nuoli.jpg

Rengör rännorna från skräp, som binder fukt och frätande ämnen.

Takplåtarnas renhet. Ansamlingar av skräp ökar risken för korrosion, eftersom plåtens yta alltid är fuktig. 

 Nuoli.jpg

Rengör plåtarna så att plåtens yta får torka ordentligt.

Eventuella skador på färglagret, som ökar risken för korrosion. Man ska se efter skador på färglagret också då byggnaden är helt ny.

 Nuoli.jpg

Välj alltid reparations- eller ommålning eller byte av plåten enligt skadans karaktär och dess beskaffenhet. (1)

Lösa fästen, nitfragment, borrspån eller övriga metallföremål, som orsakar korrosion.  

 Nuoli.jpg

Avlägsna spånen och/eller metallföremålen.

Söndriga eller felaktigt monterade fästen, som kan orsaka såväl läckor som korrosion.

 Nuoli.jpg

Byt ut söndriga fästen. Om gängan har skadats, byt till ett tjockare fäste.

Kantkorrosion, klippkanter vid överlappande plåtar och -kanter. Korrosionen kan sprida sig, om den inte åtgärdas i tid.  

 

 Nuoli.jpg

Avlägsna flagande färg. Avlägsna rost genom slipning eller med stålborste och rengör det skadade stället från slipdamm. Måla med pensel. Använd som målarfärg Rostex Super+Panssari Akva eller Galvex+ Kirjo Aqua. 

 

(1) Målarfärger som lämpar sig för reparations- och ommålning i tabellerna nedan 


Reparationsmålning av gammal ytbeläggning:

 

FÄRGBELÄGGNING

 REPARATIONSFÄRG

Pural/Pural Matt

Panssari Akva

Matt Polyester

Plaston elle

Panssari Akva

Polyester

Plaston eller

Panssari Akva

Plastisol

Panssari Akva

 

Mer uppgifter om målningen av färgtillverkarna:

Tikkurila, Teknos

  


Ommålning av gammal färgbeläggning: 

Kontrollera den gamla färgens vidhäftning genom att göra ett korssnitt.

 

FÄRGBELÄGGNING      OMMÅLNING 

Pural

         Panssari Akva eller Temaclad SC 50*)

Matt Polyester

       Panssari Akva eller Temaclad SC 50*)

Polyester

         Panssari Akva eller Temaclad SC 50*)

Plastisol

         Panssari Akva eller Temaclad SC 50*)

*) bara för yrkesbruk  

Ladda här ner underhållsanvisningen ovan (pdf)