Beläggningar

Pinnoitepoikkileikkaus-teksteillä.jpg

 

Beläggningarnas lämplighet för olika profiler

Ytterligare information om de olika beläggningarna

Beläggningsgaranti (Pural Matt och Purex) 

Beläggningsgaranti (HPS-200 Ultra)

 

Takbeläggningar

Beläggningarnas egenskaper

GreenCoat

Puralmatt 

  Novamatt    Nova       Purex      Polyester   
Tjocklek µm 50 50 50 26 25
RC-klass * (EN 10169) RC5 RC4 RC4 RC4 RC3
Ruv-klass** (EN 10169) Ruv4 Ruv3 Ruv3 Ruv3 Ruv2
Minimiböjradie 1t 1-2t 1-2t 1t 3t
Lägsta formningstemperatur °C -15 -15 -15 -15 0
Högsta formningstemperatur °C 100 90 100 100 100
Garantitider (år) 20 20 20 15 10

* Korrosionsbeständighetsklassificering RC5…RC1 (RC5 bäst) ** Beständighetsklassificering för UV-strålning Ruv4…Ruv1 (Ruv4 bäst)

 

Väggbeläggningar

Beläggningarnas egenskaper

    GreenCoat

Puralmatt 

   Novamatt     Nova      Purex     Polyester    Colorfarm***      PVDF
Tjocklek µm 50 50 50 26 25 35 27
RC-klass * (EN 10169) RC5 RC4 RC4 RC4 RC3   RC4
Ruv-klass** (EN 10169) Ruv4 Ruv3 Ruv3 Ruv3 Ruv2   Ruv4
Klassificering för inre miljöer****(EN10169:2010)           CP15  
Minimiböjradie 1t 1-2t 1-2t 1t 3t 2t 1t
Lägsta formningstemperatur °C -15 -15 -15 -15 0   -10
Högsta formningstemperatur °C 100 90 100 100 100 100 110
Garantitider (år) 20 20 20 15 10 15 20

* Korrosionsbeständighetsklassificering RC5…RC1 (RC5 bäst) ** Beständighetsklassificering för UV-strålning Ruv4…Ruv1 (Ruv4 bäst) *** Innerväggar och tak i användning inom jordbruket **** Klassificering för inre miljöer (CP15 bäst)

 

Katso video

Asenna Adobe Flash nähdäksesi tämä sisältö.