Allmänna villkor

Utgivare: Weckman Steel OyAdress: Härkäläntie 72, 19110 VIERUMÄKI

Telefon: 03 888 70

Fax: 03 718 7839

E-post: förnamn.efternamn@weckmansteel.fi

Hemsida: www.weckmansteel.fiFO-nummer: 0164205-6

Dataskydd: Vi begär kontaktuppgifter för användningen av en del tjänster. De uppgifter som begärs är förnamn, efternamn, telefonnummer samt e-postadress. Uppgifterna används t.ex. för att sköta och hantera kontaktbegäranden och feedback. 
Upphovsrätt ©: Allt material är underkastat upphovsrätt. Kopiering, redigering och spridning för kommersiella ändamål av text, bild, ljud, programvara m.m. material är förbjuden.
Ansvarsfrihet: Vi iakttar noggrannhet vad angår uppgifternas riktighet vid publiceringstidpunkten. Vi garanterar dock inte att uppgifterna är felfria eller att de uppdateras regelbundet. Vi korrigerar så snabbt som möjligt fel som vi fått vetskap om. Weckman Steel Oy ansvarar inte för några som helst skador, som kan uppstå av användningen av webbsajten.

Sajten kan innehålla länkar till sidor som upprätthålls av tredje parter. Vi erbjuder dessa länkar endast som en tjänst, och vi ansvarar inte för innehållet och funktionaliteten i en tredje parts sajt.