Weckmans lösdriftshallar för djurhållning på lantgårdar

Weckman WSP är en kall lösdriftshall som är trygg, designad och testad för finländska förhållanden och lämpar sig för djurhållning på lantgårdar, även för hästar. Vi har tillverkat Weckman-hallar specifikt för lantbrukets behov och för gårdar av alla storlekar ända sedan 70-talet. WSP är en lösdriftshall av hög kvalitet där korna kan röra sig fritt.

Begär offert för en hall

Förmåner och fördelar

TAKKONSTRUKTION

Fungerande takkonstruktioner och ventilerad takås (bredd 2300 mm)

fungerande konstruktion

Modulindelningen möjliggör bl.a. en båsindelning på 1,2 meter

användning av utrymme

En effektiv användning av utrymmet möjliggör ett brett foderbord och goda förhållanden för djuren

Flexibilitet

WSP-lösdriftshallen kan anpassas efter dina behov och kraven på användarvänlighet. Till exempel kan ljuspaneler installeras i taket för att utnyttja dagsljus i belysningen. Lösdriftshallens väggar kan förses med träpaneler så att den passar in med de övriga byggnaderna på området.

Designad för funktionalitet

God ventilering och tillräckligt luftutrymme är grundprinciper för funktionaliteten hos en lösdriftshall. WSP-lösdriftshallarna kan utrustas efter dina behov: det finns lager-, service- och skötselutrymmen att få samt foderbord som man kan köra igenom med traktor.

Kontakta Weckmans hallexperter för att få råd för planeringen av en lösdriftshall som passar din gård.

SE KONTAKTUPPGIFTER Begär offert för en hall

Teknisk information

Skräddarsydda konstruktioner

Stålkonstruktioner som skräddarsys efter kundens behov

Ventilerad åskonstruktion (bredd 2300 mm) garanterar effektiv ventilation

Tack vare modulindelningen på 6 m kan en båsindelning på 1,2 m och en effektiv användning av utrymmet uppnås

Fönster

Halvklara ljusskivor finns tillgängliga både för taket och väggarna i oisolerade hallar. Ljusskivorna tillverkas av glasfiberförstärkt polyester och de är kompatibla med tak- och väggplåtarnas profiler.

Dörrar

Skjutdörrar och ingångsdörrar av olika storlekar finns tillgängliga för hallarna.

Skjutdörrar

Weckmans skjutdörrar är lätta att installera eftersom stöden för deras fästanordningar svetsas fast i hallens pelare redan på fabriken. För att uppnå en tät konstruktion kan sidoskivornas lister skäras så att listen fäster vid golvet.

Två skjutdörrar på samma skenaTack vare dörrskenssystemet kan två dörrar fästas sida vid sida på samma skena. Detta ersätter det tidigare systemet som krävde två skenor. Dörrarna glider förbi varandra på samma skena. Det går också att lägga till en dörr på efterhand.

Standardskjutdörrar

Skjutdörrarnas standardhöjder är 4300 och 4600, bredd 2660-5080.

Ingångsdörrar och extra dörrar kan även läggas till på efterhand

En skild ingångsdörr eller en extra dörr kan även installeras i en färdig Weckman-hall.

Dörrar och fönster

Du kan välja tak- och väggplåtar till hallen ur ett brett utbud av modeller och färger.

Byggnaden får ett unikt utseende med hjälp av olika färger på ytorna.

En särskild effekt uppnås ofta med hjälp av hörn- och karmlister och/eller skjutdörrar i olika färger.

Block "11950" not found