Korrugerade stålplåtar används i lager- industri- och produktionsbyggnader, där man önskar en representativ, lättskött och totalekonomisk väggyta snabbt.
Korrugerad plåt kan monteras såväl horisontalt som vertikalt.

Med variationer i fårans riktning, kombinationer av olika profiler och val av färger åstadkommer man representativa helheter.

W-1/1064

Nominell effektiv bredd 1064 mm
Totalbredd ~1120 mm
Råmaterialtjocklek 0,45-0,6 mm

Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna i SFS-EN 508-1

Råmaterialalternativ: Förzinkad
Pural Matt och Purex: RR11, RR21, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33 och RR750
Nova matt och Nova: RR23, RR29, RR32 och RR33
Polyester: RR11, RR20, RR21, RR22, RR23, RR24, RR29, RR32, RR33, RR35, RR37 och RR750
Försäkra dig om färgernas tillgänglighet på fabriken.
Se RR-färgerna via länken nedan.

Större bild av profilen  Produktkort Väggtillbehör  Titta på RR-färgkartan här  Tvärsektionsbilder

W-15/1134

Effektiv bredd 1134 mm
Totalbredd ~1160 mm
Råmaterialtjocklek 0,45-0,6 mm

Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna i SFS-EN 508-1

Råmaterialalternativ: Förzinkad
Puralmatt och Purex: RR11, RR21, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33 och RR750
Novamatt och Nova: RR23, RR29, RR32 och RR33
Polyester: RR11, RR20, RR21, RR22, RR23, RR24, RR29, RR32, RR33, RR35, RR37 och RR750
Försäkra dig om färgernas tillgänglighet på fabriken.
Se RR-färgerna via länken nedan.

Större bild av profilen Produktkort Väggtillbehör Titta på RR-färgkartan här Tvärsektionsbilder

W-20A/1100

Effektiv bredd 1100 mm
Totalbredd ~1135 mm
Beläggning alternativt också på B-sidan (W-20B/1100)
Råmaterialtjocklek 0,45-0,7 mm

Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna i SFS-EN 508-1

Råmaterialalternativ: Förzinkad
Puralmatt och Purex: RR11, RR21, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33 och RR750
Novamatt och Nova: RR23, RR29, RR32 och RR33
Polyester: RR11, RR20, RR21, RR22, RR23, RR24, RR29, RR32, RR33, RR35, RR37 och RR750
Försäkra dig om färgernas tillgänglighet på fabriken.
Se RR-färgerna via länken nedan.

Större bild av profilen Produktkort Väggtillbehör Titta på RR-färgkartan här Tvärsektionsbilder

W-45EA/1000

Effektiv bredd 1000 mm
Totalbredd ~1050 mm
Beläggning alternativt också på B-sidan (W45EB/1000)
Råmaterialtjocklek 0,45-0,9 mm
Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna i SFS-EN 508-1

Råmaterialalternativ: Förzinkad
Puralmatt och Purex: RR11, RR21, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33 och RR750
Novamatt och Nova: RR23, RR29, RR32 och RR33
Polyester: RR11, RR20, RR21, RR22, RR23, RR24, RR29, RR32, RR33, RR35, RR37 och RR750
Försäkra dig om färgernas tillgänglighet på fabriken.
Se RR-färgerna via länken nedan.

Större bild av profilen Produktkort Väggtillbehör Titta på RR-färgkartan här Tvärsektionsbilder

W-45JA/900

Effektiv bredd 900 mm
Totalbredd ~980 mm
Råmaterialtjocklek 0,45-0,9 mm

Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna i SFS-EN 508-1

Råmaterialalternativ: Förzinkad
Puralmatt och Purex: RR11, RR21, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33 och RR750
Novamatt och Nova: RR23, RR29, RR32 och RR33
Polyester: RR11, RR20, RR21, RR22, RR23, RR24, RR29, RR32, RR33, RR35, RR37 och RR750
Försäkra dig om färgernas tillgänglighet på fabriken.
Se RR-färgerna via länken nedan.

Större bild av profilen Produktkort Väggtillbehör Titta på RR-färgkartan här Tvärsektionsbilder

 

Dörrplåt

Dörrplåt för beklädnad av dörrar i hallar m.m. Tillgänglig i standardfärger med alla beläggningar.

Bredd 1250 mm
Profilens höjd ~1,5 mm
Råmaterialtjocklekar 0,45-0,5 mm
Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna i SFS-EN 508-1

Råmaterialalternativ: Förzinkad
Puralmatt: RR11, RR21, RR22, RR23, RR29, RR32, RR33 och RR750
Pural: RR20 och RR30
Novamatt och Nova: RR23, RR29, RR32 och RR33
Polyester: RR11, RR20, RR21, RR22, RR23, RR24, RR29, RR32, RR33, RR35, RR37 och RR750
Försäkra dig om färgernas tillgänglighet på fabriken.

Större bild av profilen Produktkort Väggtillbehör Titta på RR-färgkartan här Tvärsektionsbilder

Ljusplåt

Finns tillgänglig för Weckmans korrugerade plåtar W-15/1134 och W-45JA/900.Ljusplåtarna tillverkas i glasfiberförstärkt halvklar polyester.
Standardlängd 2900 mm
Råmaterialtjocklek ca 1 mm

Till profilen W-1/1064 finns det att tillgå klar ljusplåt i standardlängden 3000 mm