Socialt ansvar hos Weckman

Vi värdesätter varandra

Redan från starten har värderingarna i vårt familjeföretag omfattat att ta hand om anställda och behandla dem lika. Företagets viktigaste tillgång och nyckeln till framgång är företagets personal och våra enskilda medarbetare. Vi visar uppskattning för företagets anställda i all vår verksamhet.

Vi satsar på att utveckla våra anställdas kompetens. Förståelse för våra kunders behov och affärsverksamhet samt en snabb och smidig orderkedja utgör hörnstenarna i vår verksamhet. Kvalitet är ett gemensamt ansvar för hela personalen och skapas genom ett starkt samarbete över hela organisationen.

Att uppskatta personalens mångfald är en integrerad del av vår unika företagskultur. Att uppmärksamma och främja arbetskyddsfrågor och välbefinnande i arbetet är en gemensam fråga för hela personalen och våra intressegrupper, och genom ett starkt samarbete mellan hela organisationen och våra samarbetspartners når vi goda resultat.

Arbetarskydd och målsättningar för välbefinnande i arbetet

Vi vill skapa en trygg och lugn arbetsmiljö där yrkespersonal utför sina egna arbetsuppgifter och experter inom olika branscher samarbetar och där ett gemensamt mål styr företaget mot framtidens byggande och karriärsstegar. Tillsammans skapar vi ett företag som vi kan vara stolta över nu och i framtiden.

Kontrollerade verksamhetsprocesser utgör grunden för arbetarskyddet

Weckman Steel Oy har åtagit sig att upprätthålla och kontinuerligt utveckla arbets- och maskinsäkerheten. Företagets verksamhetsställen har tagit fram arbetsplatsutredningar och arbetarskyddsutredningar för maskinparken, och med hjälp av upptäckter från dessa utvecklar och förbättrar vi systematiskt företagets arbetarskydd. I vårt dagliga arbete har vi integrerat säkerhetsperspektivet i våra verksamhetsprocesser.

Vår arbetarskyddskommitté och företagshälsovård samt vårt pensionsförsäkringsbolag bildar tillsammans en övervaknings- och utvecklingsenhet som övervakar och utvecklar säkerhetsfrågor på målnivå i enlighet med principen om kontinuerlig förbättring.

Weckman teräksen ammattilainen

Arbetarskydd och välbefinnande i arbetet

Vårt gemensamt framtagna och utvecklade ledningssystem definierar hela verksamhetens principer för säkerhets- och personalledning.

Mål för arbetarskydd och välbefinnande i arbetet

 • Trygg arbetsmiljö
 • Kontrollerade och effektiva processer
 • Vi uppskattar vår personal
 • Transparens och pålitlighet
 • Kontinuerlig utveckling
 • Ett framgångsrikt företag

Ansvaren för arbetarskydd och välbefinnande i arbeteto är noggrannt definierade i företaget. På samma sätt är företagets arbetarskyddsorganisation, dess personer och uppgiftsbeskrivningar noggrannt definierade.  Personalen och nära samarbetspartner hålls ständigt informerade om TTT-systemets utveckling och utbildas också i att använda och dra nytta av systemet. Kunskap om TTT förmedlas också till olika intressegrupper via ett flertal informationskanaler.

Weckman Steel Oy har utarbetat olika program för att definiera och främja TTT-ärenden

 • Säkerhetsguide
 • Arbetsplatsens utvecklingsplan
 • Företagshälsans verksamhetsplan 2022–2025
 • Introduktionsguide för nya anställda
 • Modell för tidigt ingripande
 • Rusmedelsprogram

Weckman Steel Oy använder den bästa möjliga ekonomiskt genomförbara teknologin (BAT) och kunskapen (BAK), för att kunna förebygga problem kring säkerhet och välbefinnande i arbetet eller minimera deras påverkan.

Kontinuerlig utveckling

Vi följer vår verksamhetsmiljö och är beredda på förändringar, villiga att lära oss nya saker och utveckla vår verksamhet i dagens föränderliga miljö. Vi agerar ansvarsfullt, följer och stöder aktivt utvecklingen av praxis och förbättrar kontinuerligt vår verksamhet.

En nöjd kund är vårt huvudmål

Att ta väl hand om kundrelationer är grunden till vår verksamhet. Vi hjälper våra kunder att lyckas i sin egen verksamhet genom att använda våra produkter och tjänster. Vi ser till att våra produktspecifikationer är uppdaterade och enkla att använda för kunden. Våra tekniska och kommersiella supporttjänster stödjer kundens verksamhet och tjänsterna har en kort svarstid. Vi levererar produkterna och tjänsterna till kunden som avtalat, genast korrekt och i tid.

Hos Weckman Steel Oy prioriterar vi starka värderingar och höga etiska standarder i vår verksamhet

Därför är detviktigt att våra kunder, underleverantörer, intressenter och anställda kan rapportera aktiviteter som bryter mot Weckman Steel Oy:s värden, etiska principer eller lagen i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv.

Vår visselblåsarkanal kan användas för att anmäla

 • olagligt, oetiskt eller oansvarigt beteende som kan kopplas till Weckman Steel Oy personal
 • olagligt, oetiskt eller oansvarigt beteende som involverar Weckman Steel Oy leveranskedja
 • missbruk av Weckman Steels företagsnamn och varumärken

Vår visselblåsarkanal ger dig möjlighet att säkert och anonymt rapportera missförhållanden eller olagligheter i samband med företagets verksamhet

Du kommer till visselblåsarkanalen här:

Visselblåsning

Observera! Om du vill rapportera en defekt produkt, har frågor om en order eller vill ha mer information om våra produkter, vänligen kontakta vår försäljningsavdelning:
per telefon (03) 888 70 eller via e-post tillsales@weckmansteel.fi
Alla kontaktuppgifter

Ansvarsfull verksamhet

Ett mindre koldioxidavtryck för Weckmans hallar, takplåtar och trailrar

Weckman-tunnplåtar minskar koldioxidavtrycket vid byggentreprenader

70–80% av Weckmans produkter av ytbelagd plåt tillverkas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Weckman Steels [...]

Läs mer
Nya Weckman-trailrar miljövänligare att tillverka och använda

Tillverkningen av Weckmans förnyade trailermodeller har setts över från design och upphandling till produktion och [...]

Läs mer
EPD-miljövarudeklaration anger stålets miljöpåverkan tillförlitligt

Weckman har åtagit sig att minska sin miljöbelastningen och att tillhandahålla tillförlitlig information för mer [...]

Läs mer
Ekonomiska fördelar av lägre koldioxidavtryck för Weckman-stålhallar

Innovationer inom produktion av Weckman-stålhallar minskar hallarnas koldioxidavtryck från tillverkning till driftsättning: mängden stål som [...]

Läs mer