Ansvar hos Weckman

Vi bygger en hållbar framtid

Weckman är ett familjeföretag som är 100% finsktägt samt det största finskägda företaget med expertis inom takplåtar och takprodukter. Som företag tar Weckman ansvar för det finländska samhället och sina skyldigheter. Vår målsättning är att fortsätta utveckla hållbara lösningar samt att alltid ta hänsyn till produktens hela livscykel.

Ansvar för miljön och människor

Vi verkar etiskt, ekonomiskt och miljömässigt på ett hållbart sätt inom alla våra affärsverksamhetsområden. Vår verksamhet är transparent, och vi ger pålitlig information om våra produkter och metoder. Vi genomför vårt arbete på överenskommet sätt och håller vad vi har lovat.

  • Våra kunders behov är det viktigaste i vår verksamhet
  • Vi tar ansvar för miljön och människorna
  • Vi förnyar vår verksamhet kontinuerligt
  • Vi agerar hållbart och lönsamt

Våra ansvarsprogram

Ansvarsfulla åtgärder

Weckman-tunnplåtar minskar koldioxidavtrycket vid byggentreprenader

70–80% av Weckmans produkter av ytbelagd plåt tillverkas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Weckman Steels [...]

Läs mer
Nya Weckman-trailrar miljövänligare att tillverka och använda

Tillverkningen av Weckmans förnyade trailermodeller har setts över från design och upphandling till produktion och [...]

Läs mer
EPD-miljövarudeklaration anger stålets miljöpåverkan tillförlitligt

Weckman har åtagit sig att minska sin miljöbelastningen och att tillhandahålla tillförlitlig information för mer [...]

Läs mer
Ekonomiska fördelar av lägre koldioxidavtryck för Weckman-stålhallar

Innovationer inom produktion av Weckman-stålhallar minskar hallarnas koldioxidavtryck från tillverkning till driftsättning: mängden stål som [...]

Läs mer