TAKET ÄR HEMMETS VIKTIGASTE SKYDD

Takets skick har en avgörande betydelse för en lång livslängd av hemmet eller vilken som helst byggnad.
Yttertaket bör inspekteras regelbundet och vid behov bytas till ett hållbart stålplåttak för att säkerställa det bästa möjliga skyddet för ditt hem.
Ägaren lämnar sitt tak alltför ofta åt sitt öde.
Ett läckande tak får strukturer att ruttna snabbt, vilket i sin tur ökar reparationskostnaderna.
När du reparerar taket i tid undviker du fukt- och rötskador och tar hand om din familjs hälsa och välbefinnande.
Du är väl medveten om, att i händelse av skada är du skyldig att bevisa försäkringsbolaget att taket har underhållits och att skadan inte orsakas av bristande underhåll eller inspektion.

 

OBS!

När du väljer det rätta materialet, kontrollera det långlivade ståltakets överensstämmelse med markanvändningsregleringen.

Tjocklek

Stålkvalitet

Hållfasthet

10 INSTRUKTIONER FÖR EN KORREKT TAKRENOVERING

JÄLKEEN

FÖREBYGG SKADOR

Yttertaket bör inspekteras regelbundet och vid behov bytas till ett hållbart stålplåttak för att säkerställa det bästa möjliga skyddet för ditt hem.
Ett läckande tak får snabbt konstruktionerna att ruttna, vilket ökar reparationskostnaderna.
När du reparerar taket i tid undviker du fukt- och rötskador och tar hand om din familjs hälsa och välbefinnande.
Du är väl medveten om, att i händelse av skada är du skyldig att bevisa för försäkringsbolaget att taket har underhållits enligt anvisningarna och att skadan inte orsakas av bristande underhåll eller inspektion.

 

ETT TAK I DÅLIGT SKICK MÅSTE FÖRNYAS

Senast när taket är i dåligt skick är det hög tid för en renovering.
Exempelvis ett mossigt tegeltak eller taktegel som har spruckit eller mörknat kraftigt på grund av föroreningar ökar risken för läckage.
Ett gammalt filttak kan också spricka, och bristfällig ventilation kan försvaga takets bärande konstruktioner.
Det gamla taket måste ersättas med ett nytt, hållbart stålplåttak innan man får problem med läckage.

ENNEN

UNDVIK HÄLSORISKER

Mögelskador kan ge husets invånare obotliga hälsoproblem.
Undvik de risker som fukt- och mögelskador för med sig genom att låta renovera ditt tak i god tid.
Även dålig ventilation kan få fukt att ansamlas under taket, vilket med tiden skadar husets konstruktioner.

 

EN NY LOOK FÖR DITT HUS

JÄLKEEN
JÄLKEEN

SPARA PENGAR OCH ENERGI

En högklassig takrenovering innebär även minskade energikostnader. I en bra och grundligt utförd takrenovering beaktas även isoleringen och dess effekter på energiförbrukningen. Arbetet med takrenoveringen är direkt avdragbart från din beskattningsbara inkomst.
(mer information på vero.fi)

VARFÖR SKA JAG VÄLJA ETT WECKMAN STÅLPLÅTTAK?

STÅL ÄR FINLANDS POPULÄRASTE OCH HÅLLBARASTE TAKMATERIAL

I folkmun talar man oftast bara om plåttak.
Stål är ett mycket hållbart material. De äldsta stålplåttaken i Finland är från 1700-talet. På den tiden använde man inte ens galvanisering, men ändå är taken fortfarande i gott skick.
I Weckmans omfattande urval ingår över 200 olika alternativ för stålplåttak, så var och en kan helt säkert hitta en egen favorit.

WECKMAN ÄR TYSTAST

Det är detaljerna som ger en tyst takhelhet.
Se till att ditt nya tak levereras som ett komplett Weckman-produktpaket, som garanterar en hög boendekomfort med ett tak som är tyst och fungerande i alla väder.
Ett exempel på omsorgsfull produktdesign är sidofästet på Progantti-låsfalstak, som garanterar fri värmeutvidgning.
Därför är Progantti tystast.

WECKMAN ÄR SJÄLVVENTILERANDE

Se till att ditt nya tak får en ventilerande konstruktion.
Weckman Progantti-takpaket har denna funktion som standard.

WECKMAN STÅLPLÅTTAK ÄR LÄTTA MEN TRYGGA

Ett stålplåttak väger endast omkring 5 kg/m2, medan exempelvis ett vanligt tegeltak är nästan tio gånger så tungt, omkring 45 kg/m2. Vintertid, när taket täcks av snö, kan takets egen vikt vara avgörande med tanke på konstruktionernas hållbarhet.
Detta är viktigt att beakta vid renoveringar, då konstruktionerna inte nödvändigtvis är dimensionerade för större belastning.

WECKMAN STÅLPLÅTTAK ÄR TÄTA

Weckmans stålplåttak har få falsar och de som finns är utrustade med kapillär- eller vattenrännor.
Weckmans takplåtar med tegelprofil är över en meter breda och måttillverkade enligt takfallets längd.
Ett korrekt monterat stålplåttak är helt vattentätt och inte beroende av ett vattentätt underlagstak.