Konditionskartläggningar

Anvisningar för en korrekt genomförd takrenovering

Kontakta oss för en avgiftsfri kontroll av ditt tak. Våra professionella takexperter granskar ditt yttertak och konstruktionerna under det och kartlägger eventuella skador och problem. Du får ett hållbart anbud med fast pris angående renoveringen av ditt tak.
Du kan utan oro överlämna renoveringen av ditt tak till Weckmans monteringspartner och njuta av kommande årtionden med tillförsikt. Också värdet på ditt hem ökar, när du sköter dess viktigaste konstruktioner väl och väljer det erfarna och välkända finländska företaget Weckman som leverantör av ditt takrenoveringsarbete.

Takrådgivning

Taket skyddar ditt hem

Takets skick har stor betydelse för skicket på hemmet eller vilken byggnad som helst.
Taket bör granskas årligen så att det hålls i bra skick och läckor inte uppstår.
Alltför ofta lämnar ägaren dock taket åt sitt öde. Ett läckande tak får snabbt konstruktionerna att ruttna, vilket ökar reparationskostnaderna. När du reparerar taket i tid undviker du fukt- och rötskador och tar hand om din familjs hälsa och välbefinnande. Du är väl medveten om, att i händelse av skada är du skyldig att bevisa för försäkringsbolaget att taket har underhållits och att skadan inte orsakats av bristande underhåll eller inspektion.

Obs!

När du väljer material till ditt tak – välj stabilt konstruktionsstål!

Tjocklek

Stålkvalitet

Hållfasthet

Monteringstjänst

En färdiggjord takhelhet

Takprojektet inleds med en kartläggning av behovet av en takrenovering. Därefter får du en komplett offert.
I vår offert och leverans ingår korrekt dimensionerade takplåtar, takrännor och taksäkerhetsprodukter samt montering.
I vår entreprenad ingår även slutstädning och slutsyn. Våra montörer är ståltaksproffs som utbildats och auktoriserats av Weckman, vars monteringsarbete i kombination med Weckmans monterings-, regnvatten- och taksäkerhetsprodukter ger ditt tak en garanterad hållbarhet på 30, 40 eller till och med 50 år.
Våra montörer genomför takrenoveringen snabbt och på ett kvalitetsmässigt korrekt sätt och lämnar ditt tak och din gård i städat och prydligt skick. Ditt takprojekt slutförs enligt avtalad tidtabell och du behöver inte oroa dig över någonting alls. Allt avfall som uppstår i samband med renoveringen återvinns i enlighet med reglerna.

Hitta närmaste monteringsfirma här

Transporttjänst

Weckmans transporttjänst bistår med rådgivning och transport

När du väljer Weckman som leverantör av ditt tak får du allt du behöver i en och samma leverans.
Weckmans egna fordon och förare ser till att materialet till ditt tak transporteras till rätt plats i rätt tid i enlighet med vad som avtalats. Våra förare har grundläggande kunskaper om produkterna och kan ge råd om hanteringen och lagringen.

Överlåtelse och garantier

Ditt tak är klart

Ditt takprojekt slutförs enligt avtalad tidtabell och du behöver inte oroa dig över någonting alls.
Slutresultatet är imponerande, och vi lämnar ditt tak och din gård i städat och prydligt skick.
Entreprenörsföretaget granskar slutresultatet tillsammans med kunden och ger dig ett överlämningsintyg och underhållsanvisningar för ditt tak.
Allt avfall som uppstår vid renoveringen, materialet från det gamla taket och annat skräp förs till avstjälpningsplatsen.

Garantier och hållbarhetsintyg

Information om garantierna på ytbeläggningarna och definitionerna för de tekniska hållbarhetsklassificeringarna finns

här