Weckman Geolevy Geo-45 för markarbeten

Weckman GEO-45 geoplattan används till exempel i rör- och kabelgravar där nackdelarna med ojämn botten och bärighet ska minimeras. Weckman GEO-45 förstärker botten av diket och minskar sättningen av slutfyllningen kostnadseffektivt.

Weckman GEO-45 rörgallerplattor är tillverkade av stål S350GD+Z enligt standard SFS-EN 10147 och med en nominell tjocklek på 0,7 mm. Tillverkningsmaterialet är varmförzinkat 350 g/m2 (EN 10326). Weckman GEO-45 är CE-märkt. GEO-45 består av en stålgallerplatta och sidoprofiler.

  • GEO-45 standardlängd 3500 mm
  • Standardlängden på sidoprofilerna är 2000 mm
  • Paketet med GEO-45 innehåller k500 fästskruvar för sidorna
  • Installation: InfraRYL 2009/1 1

Ladda ner Weckman PRO-broschyren