Weckmans flexibla hall

Flexibilitet är en viktig del av fungerande och hållbar byggnadsdesign. Flexibilitet förebygger uppkomsten av byggavfall och miljöbelastningen från nybygge, eftersom man redan i designstadiet i hög grad kan påverka hur väl byggnaderna och konstruktionerna kan återanvändas. Genom flexibilitet strävar man även efter modularitet, det vill säga att hallen enkelt anpassas till olika syften genom att flytta mellanväggarna.

En hall byggd av Weckmans stålpaneler kan enkelt nedmonteras tack vare skruvförbanden och grundförbanden. Hallen kan till exempel lättare säljas vidare eller monteras på nytt en annan plats än en hall av trä eller betong.

Begär offert för en hall

Stål som byggmaterial

Teräs on materiaalina Stål är ett hållbart materual. Rätt använt garanterar det en lång livsläng för hallen. Den teksniska livslängden för Weckmans hallar är minst 50 år.

Stålets vinnande egenskap är helt klart dess hållbarhet. Hållbarheten skiljer stål från andra byggmaterial, till exempel tegel, betong och trä. Ståldelar är också lätta i jämförelse med till exempel betong. En ytbehandlad stålkonstruktion avger eller upptar inte heller orenheter eller fukt.

Stål är även ett miljövänligt byggmaterial, eftersom det framställs allt mer koldioxidneutralt och är 100 % återvinningsbart. Det ligger i de stora stålfabrikernas strategi att tillverka 100 % koldioxidneutralt stål inom en snar framtid.

Den ändamålsenliga kvaliteten för Weckmans stålkonstruktioner garanteras genom finländsk design i enlighet med Euronormerna och tillverkning i enlighet med EN 1090-certifikatet. Av Weckmans experter och yrkesmänniskor inom stålbygge för du tips om hållbart stålbygge med låga koldioxidutsläpp och ytterligare information för planeringen.

En hållbar och mångsidig hall

Tack vare sin modulära design är Weckmans skräddarsydda hall mångsidig och därmed hållbar. Weckman-hallarna är flexibla och begränsas inte av sin befintliga konstruktion eller storlek, eftersom storleken och funktionaliteten för prefabricerade hallar vid behov kan ändras i efterhand.

När användningsändamålet ändras kan en hall med stålkonstruktion
– byggas ut
– värmeisoleras helt eller delvis
– förses med skjutdörrar
– förses med högre eller bredare dörröppningar och fönster.

Hallens dimensioner kan designas enligt användningsändamålet. Weckmans stålbjälkar möjliggör långa spännvidder, så att dörröppningar för stora maskiner kan placeras även på hallens långvägg. Kontor och sociala utrymmen är också en del av Weckmans hallar.

Weckmans CE-märkta och lätta sandwichpaneler kan användas för att skapa en isolerad skiljevägg i den färdiga hallen, som delar upp utrymmet i kalla och varma sektioner.

Användningsobject för Weckman-hallen

● Skräddarsydda hallar för kunder
● Idrottshall
● Affärslokal
● Maskinhall
● Industrihall

Lautapintainen teräshalli
Teräshallin voi pinnoittaa myös puulla.

Skräddarsydda hallar för kunder

Metsä Group byggde världens modernaste sågverk i Raumo. Heinolan Sahakoneet försåg sågverket med torkutrymmen och tillhörande lasthanteringsutrustning. Weckman levererade de täckta stålkonstruktionerna till Heinola Sahakoneet, det vill säga en hall “lika stor som några fotbollsplaner”.

Idrottshall

Weckmans hallar lämpar sig också för många olika former av idrott. Till exempel har bollspelet Padel blivit mycket populärt i Finland och som svar på detta har Weckman utvecklat ett eget kostnadseffektivt hallkoncept som uppfyller spelets krav på höjd och bredd. Vi har varit med om att skapa både mindre hallar med några banor och större idrottscenter med upp till tio banor.

Affärslokal

Vårt hallkoncept erbjuder även lösningar för affärslokaler. Effektiv användning av utrymmet, innovativ design för att möta kundens behov och en flexibel grundkonstruktion säkerställer att Weckman-hallarna är en lönsam och säker investering i årtionden framöver.

Maskinhall

För traditionell förvaring av utrustning finns ett brett utbud av hallar i olika storlekar med traditionell takvinkel eller en brantare takvinkel för större förvaringsbehov. Ett brett utbud av tilläggsutrustning finns tillgängligt för hallarna och leveranspaketet inkluderar fundament, dörrar, fönster, taksäkerhetsprodukter och regnvattensystem.

Industrihall

Industrihallar levereras skräddarsydda. Hallen kan till exempel omfatta kontor och sociala utrymmen. Utöver hallpaketet kan entreprenören beställa fundament, lyftdörrar, inångsdörrar, fönster, taksäkerhetsprodukter och regnvattensystem från Weckman. Allt detta kan även levereras med montering.

Välj en hållbar och säker hall från Weckman

Weckmans experter och yrkesmänniskor inom stålbygge ger dig tips om hållbart och miljövänligt stålbygge med låga koldioxidutsläpp samt ytterligare information till stöd för planeringen.

Läs mer

Testa Weckmans planeringsprogram

Vi har sammanställt verktyg och planeringsinstruktioner för planerare med hjälp av vilka du säkerställer planeringen av en hållbar hall med stålkonstruktion som har en lång livslängd.

Läs mer

Smarta fastighetslösningar

Den automation och optimering som AI möjliggör effektiviserar produktiviteten för användare av smarta fastigheter och är en viktig del av hållbar energianvändning. Weckman vill vara en del av denna framtid. Vår vision är att skapa en smart hallhelhet som i framtiden kan vara självförsörjande på energi. Framtidens smarta hall förstår sin användare och reglerar sin temperatur, sitt ljus och sina övriga funktioner efter användarens behov.