Miljöansvar hos Weckman

En miljövänlig livscykel för stålprodukter är viktig för oss

Weckman har som målsättning att tillverka stålprodukter som är så miljövänliga som möjligt och som kan återanvändas eller återvinnas, och vars skadliga miljöpåverkan under hela livscykeln är minimerad eller helt eliminerad. I slutet av livscykeln ska stålprodukterna kunna återvinnas eller återanvändas.

Weckman förbinder sig till att följa finsk lag och förordningar samt myndighetsbestämmelser i sin miljöpolitik. Weckman tar även hänsyn till internationella standarder och krav som berör miljö, miljöskydd, avfallshantering, förpackningar och förpackningsavfall.

Tankar om livscykel

Vid planering tar vi hänsyn till hela livscykeln. Till exempel kan hallar användas för flera olika användningsändamål under sin livscykel. Vi utvecklar också kontinuerligt energieffektiviteten för både byggnadsfasen och användningsperioden.

Grunden för vår miljösäkerhet

Utgångspunkten för vår miljösäkerhet är kvalitativa råvaror och övervakade processer. Vi konstruerar och tillverkar miljösäkrade produkter av stålråvara, som är lämpliga för byggande och transport, och som stöder våra kunders affärsverksamheter.

När vi utvecklar vårt utbud av produkter och tjänster, tar vi hänsyn till våra kunders behov samt kraven för miljösäkerhet. Vi har partnerskap med pålitliga varuleverantörer och vi prioriterar företag som sköter sitt miljö- och samhällsansvar väl.

Hallar och ståltak av fossilfritt stål

SSAB och Weckman Steel har knutit ett samarbetsavtal för att leverera fossilfritt stål. Konsumenterna har i framtiden möjlighet att välja Weckmans takplåtar och stålhallar tillverkade av fossilfritt stål.

EPD -miljödeklaration berättar om stålets miljöpåverkningar

Weckman har förbundit sig till att mnska miljöbelastningen och vill erbjuda trovärdig information för mer hållbar utveckling. EPD -miljödeklarationen är en frivillig deklaration som grundar sig poå livscykelanalys och som tydliggör väsentliga, säkerställda och jämförbara uppgifter om den tillverkade produkten till byggherrar, byggentreprenörer och konstruktörer.

Läs miljödeklarationen här

Nyttjande av solenergi

Weckman Progantti är tillverkad med solenergi

Läs mer

Produkter färgbelagda med GreenCoat®

Hos oss hittar du marknadens mest miljömedvetna GreenCoat®-produkter. De har en biobaserad ytbeläggning, där den traditionella fossiloljan är ersatt med nordisk rapsolja. GreenCoat®-produkterna uppfyller REACH-förordningen och även kraven för ett flertal miljöcertifikat. Dessutom är kvalitetsstålet som användds i produkterna 100% återvinningsbart.

Ett långsiktigt val

Stål är ett tåligt val. Exempelvis är det enkelt att uppnå en brukstid på 50 år för tunnplåtsprodukterna.

Framtidens stål är fossilfritt

Redan nu är 70-80 % av tunnplåtarna tillverkade av miljövänligare stål. Vi kommer erbjuda 100 % fossilfritt stål i framtiden.

100 % återvinningsbart stål

När produkten har uppnått slutet på sin livscykel, kan allt stål återvinnas till hundra procent. Visste du att stål är det material som återvinns mest i världen.

Hållbar utveckling

Som banbrytare inom branschen genomför vi kontinuerligt produktutvecklingsarbete för våra kunders bästa. Det här innebär exempelvis att det är enkelt att uppnå en brukstid på 50 år för tunnplåtsprodukter. Vi är miljömedvetna och villiga att lära oss nytt samt ändra vår verksamhet mot en miljövänligare riktning. Vi agerar ansvarsfullt ur miljösynpunkt, vi följer och stödjer aktivt utvecklingen av miljövänliga råvaror och vi förbättrar ständigt vår egen miljöverksamhet.

Miljömedvetenhet

Vårt kvalitetssystem som vi gemensamt har tagit fram och utvecklat, definierar vår verksamhet ända från varuleverantörer till kunder och innehåller inköp och förvärv, planering, lager, försäljning, tillverkning samt leveranslogistik. Systemet är grundat på ISO 18001:2015–standarden för miljökrav och dess centrala principer för kvalitetshantering.

Weckmans viktigaste miljömål

  • Öka effektiviteten för användning av miljövänlig energi
  • En betydande jämn sänkning av företagets koldioxidutsläpp
  • Effektivisering av cirkulär hushållning
  • Främjande av klimatskydd
  • Öka miljömedvetenheten

Weckman Steel Oy använder den bästa möjliga ekonomiskt genomförbara teknologin (BAT) och kunnande (BAK), för att miljöpåverkan som orsakas av produktionen ska kunna minimeras.

Energiförbrukningen och dess skadliga utsläpp sänks genom att investera i fossilfria energikällor. Cirkulär hushållning främjas genom att minimera uppkomsten av avfall och onödigt material vid tillverkning, lagerhållning och transport, samt vid planeringen av produkternas förpackningsmaterial.

Weckman stöder förbättring av luftkvaliteten genom att minimera koldioxidutsläpp samt övriga produktionsutsläpp vid planeringen och genomförandet av den egna verksamheten. För logistiken strävar vi efter optimal lastplanering och fulla laster. För företagets fordonspark och vid valet av externa transportbolag, tar vi hänsyn till miljövänlighet.

Ansvar för miljöfrågor är definierade. Vi utbildar miljömedvetna anställda och konsumenter i vår personalstyrka. Vi förmedlar också miljömedvetenhet till olika intressegrupper.

Ansvarsfulla åtgärder

Ett mindre koldioxidavtryck för Weckmans hallar, takplåtar och släpvagnar

Ekonomiska fördelar av lägre koldioxidavtryck för Weckman-stålhallar

Innovationer inom produktion av Weckman-stålhallar minskar hallarnas koldioxidavtryck från tillverkning till driftsättning: mängden stål som [...]

Läs mer
Weckman-tunnplåtar minskar koldioxidavtrycket vid byggentreprenader

70–80% av Weckmans produkter av ytbelagd plåt tillverkas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Weckman Steels [...]

Läs mer
Nya Weckman-trailrar miljövänligare att tillverka och använda

Tillverkningen av Weckmans förnyade trailermodeller har setts över från design och upphandling till produktion och [...]

Läs mer