Taket är hemmets viktigaste skydd

Takets skick har en avgörande betydelse för en lång livslängd av en byggnad. Yttertaket bör inspekteras regelbundet och vid behov bytas till ett hållbart stålplåttak för att säkerställa det bästa möjliga skyddet för ditt hem. Ägaren lämnar sitt tak alltför ofta åt sitt öde.
Ett läckande tak får strukturer att ruttna snabbt, vilket i sin tur ökar reparationskostnaderna.
När du reparerar taket i tid undviker du fukt- och rötskador och tar hand om din familjs hälsa och välbefinnande.
Du är väl medveten om, att i händelse av skada är du skyldig att bevisa försäkringsbolaget att taket har underhållits enligt anvisningarna och att skadan inte orsakas av bristande underhåll eller inspektion.

Läs mer

Det perfekta taket – färdigt monterat

Weckman har Finlands största nätverk av takrenoverings- och monteringspartner. Välj din Weckman-takexpertpartner.

Läs mer

Weckmans partner är utbildade och erfarna företag, och Weckman-stålplåttak som monterats av dem har en teknisk livstidsklassificering på 30, 40 eller till och med 50 år. Våra montörpartner är proffs som genomför takrenoveringen snabbt och på ett kvalitetsmässigt korrekt sätt och lämnar ditt tak och din gård i städat och prydligt skick.
Projektet avslutas med att byggavfallet återvinns på rätt sätt.
I ett komplett takpaket från Weckman ingår testade och kompatibla taktillbehör, taksäkerhetsprodukter och regnvattensystem.

Läs mer