Välkommen till stålexpert

Weckman Steel Oy förvaltar den internationella Weckman-koncernen. I koncernen ingår Weckman Steel Oy och AS ESCO Weckman Estland. Koncernens intresseföretag är Friedrich von Lien AG i Tyskland och det finska bolaget Orima-Tuote Oy, en tillverkare av taksäkerhetsprodukter och regnvattensystem.
Export sker till närmare 20 länder och Weckmans representanter finns i ungefär tjugo olika länder.

Rekrytering

Kontakta oss och lämna dina uppgifter

Jag är intresserad av