Val och bygge av en stålhall

När du väljer modellen för en stålbyggnad och planerar dess konstruktion ska du beakta olika krav. Användningssyftet avgör planeringens utgångspunkter, men det är bra att även beakta framtidsplaner redan i det första skedet. Du får hjälp av experter och yrkesverksamma inom stålbygge som hjälper dig med tips och mer information.

Begär offert för en hall

Utgångspunkter för val och planering av en lämplig stålhallsmodell

Kontakta Weckmans hallexperter när du planerar att bygga en hall eller anpassa den efter ändrade behov.

Se kontaktuppgifter Begär offert för en hall

10 skäl att välja en Weckman-stålhall

Weckman teräshallien suunnittelu erikoishallit

Weckmans stålhallar lämpar sig för en mängd olika användningsområden och hallen utformas efter användningsområdet. Stålhallen lämpar sig som lager, företagslokal, maskinhall, verkstad, djurstall, häststall och manege.

Weckman-hallarna har snabb leveranstid.

Stål är 100 % återvinningsbart och således ett miljövänligt byggmaterial. Den tekniska livslängden för en stålhall är minst 50 år, så det handlar om en långtidsinvestering.

En hall byggd av stålpaneler kan lättare omvandlas för olika ändamål eller monteras ned och säljas vidare eller monteras på nytt på en annan plats än till exempel en hall byggd av trä. 

Hallens dimensioner kan utformas efter den avsedda användningen. Weckmans stålbjälkar möjliggör långa spännvidder, så att breda dörröppningar för stora maskiner kan placeras även på hallens långvägg. Om dina behov ändras senare kan du enkelt bygga om eller förlänga hallen.

Hallen kan utformas så att utrymmet är tillgängligt från golv till tak. 

En stålhall kan vara kall (helt oisolerad) eller uppvärmd (värmeisolerad) – eller en kombination av båda, beroende på byggnadens syfte.

Hallen är snabb att montera, eftersom alla stålpaneler levereras monteringsfärdiga och monteras med skruvförband. Även vägg- och takpanelerna är snabba att montera eftersom de har prefabricerade inner- och ytterytor. Helheten kompletteras med Weckmans monteringstillbehör och lister.

Du kan välja dörrar och fönster enligt dina behov, taksäkerhetsprodukter och regnvattensystem finns också tillgängliga. 

Vår stålexpertis är utan like. Weckman-hallarna som är designade för Finlands förhållanden har tillverkats i över 50 års tid. Konstruktionernas ändamålsenliga kvalitet garanteras genom design enligt Euronormerna och tillverkning i enlighet med EN 1090-certifikatet.