Weckmans företagsberättelse

2022 fyller Weckman 60 år. Läs mer om vår historia nedan.

1750

Weckmans historia börjar i mitten av 1700-talet, när smeder tillverkade de första Weckman-produkterna. Arbetet fortsatte i århundrade efter århundrade.

1900

Arbetet fortsatte i århundrade efter århundrade.

1955

Den första uppvärmda fabrikshallen och en ouppvärmd lagerlokal byggdes.

1955

Traktorsläpvagnar för användning inom jordbruk och virkestransport tillverkades av begagnade lastbils- och busschassin.

1962

Weckmanin Konepaja Oy grundades.

1962

Weckman-släpvagnar har exporterats bland annat till Sydamerika.

1967

Tillverkningen av den första takprofilen W-2, som fortfarande är i produktion, inleddes.

1969

Industriell tillverkning av tippvagnar inleddes sedan företaget ingått ett samarbetsavtal med en centralaffär.

1971

Exportverksamheten inleddes med tippvagnar till Sverige och senare till det övriga Norden och Europa.

1974

Bostäder för de anställda byggdes i närheten av fabriken.

1978

Då tillverkningen av stålplåtar ökade kraftigt och stod för en allt större andel av omsättningen byggde man nya produktionslokaler med råmaterialsförråd för produktionen av tak- och väggplåtar.

1981

Tillverkningen av självbärande stålstommar för förrådshallar för jordbruket och industrin inleddes.

1981

Ett marknadsföringsbolag grundades i Sverige för att främja exporten.

1981

Den första roboten togs i bruk i tillverkningen av ståldelar. Samma år inleddes tillverkningen av samverkansplåtar.

1983

En profileringsfabrik för tak- och väggplåtar grundades i Idensalmi.

1985

Tillverkningen av tegelprofilplåtar inleddes. De har förblivit populära ända sedan dess.

1986

Den 23 maj upplevde företaget en stor katastrof då släpvagnsfabriken totalförstördes i en brand. En ny släpvagnsfabrik invigdes redan i november samma år.

1986

Weckman blev majoritetsägare i Levypyörä Oy. Samma år tilldelades företaget ett nationellt företagarpris.

1990

Exportens andel växte kraftigt under 1990-talet, och år 1997 fick företaget det nya namnet Weckman Steel Oy. De nuvarande ägarna tog över företaget i en generationsväxling.

1990

Weckman levererar de produkter som kunderna beställt snabbt och säkert med sina egna transportfordon, som kontinuerligt förnyas.

1999

Vid årtiondets slut beviljades företaget ISO-9001-kvalitetscertifiering, som garanterar en hög kvalitet på tak- och väggprodukter.

2000

Under 1990- och 2000-talet har företaget genomfört flera betydande byggprojekt på fabriksområdet för att utvidga sina produktions- och lagerlokaler.

2003

Tillverkningen av låsfalsplåten Elegantti, som sedermera blivit mycket populär, inleddes.

2005

En förbränningsanläggning för lösningsmedel från måleriet byggdes. Tack vare den har klimatbelastningen minskat betydligt.

2008

En pelletuppvärmningsanläggning byggdes. Den ersatte oljeuppvärmningen i de stora fabrikshallarna och minskade företagets koldioxidavtryck betydligt.

2010

I takt med att efterfrågan ökar förnyar och utökar företaget kontinuerligt sin maskinpark för att möjliggöra tillverkning av konkurrenskraftiga produkter.

2012

Weckman Steel Oy fyllde 50 år.

2014

Tillverkningen av den nya självbärande profilen W-130/950 inleddes.

2015

ABB:s robot för sido- och deltillverkning av trailers.

2016

Den nya Progantti låssömslinjen till Vierumäki. Ny linje för tillverkning av borstremsor. Genomförande av utbyggnaden av trailerutrustningshallen.

2017

Tre nya svetsrobotar för trailertillverkning. Ny produktionslinje för Progantti låssöm för Iisalmi-fabriken. Nya ekologiska Greencoat-beläggningar för användning i takprodukter.

2018

Åtta nya produktionslinjer för Weckman Groups JHW-Profiles-fabrik i Tyskland.

2019

Designen av trailerkollektionen baserad på ekologi och effektivitet har börjat. Hall Värmeisolerade hallar som standardprodukt för produktgruppen.

2020

2020 Hela företagets affärsresursplaneringssystem kommer att förnyas. Weckman Steel Oy:s största enskilda stålleverans till industrin i historien.

2021

En ny produktionslinje för ståländer tas i drift. Förnyad trailerkollektion för marknaden.

2022

60-årsjubileumsår.

2023

De första återvunna SSAB Zero™ takplåtarna av stål profileras i Vierumäki-fabriken. Titta på videon på YouTube här.