Weckmans företagsberättelse

1750

Weckmans historia börjar i mitten av 1700-talet, när smeder tillverkade de första Weckman-produkterna. Arbetet fortsatte i århundrade efter århundrade.

Arbetet fortsatte i århundrade efter århundrade.

1900

1955

Den första uppvärmda fabrikshallen och en ouppvärmd lagerlokal byggdes.

Traktorsläpvagnar för användning inom jordbruk och virkestransport tillverkades av begagnade lastbils- och busschassin.

1955

1962

Weckmanin Konepaja Oy grundades.

Weckman-släpvagnar har exporterats bland annat till Sydamerika.

1962

1967

Tillverkningen av den första takprofilen W-2, som fortfarande är i produktion, inleddes.

Industriell tillverkning av tippvagnar inleddes sedan företaget ingått ett samarbetsavtal med en centralaffär.

1969

1971

Exportverksamheten inleddes med tippvagnar till Sverige och senare till det övriga Norden och Europa.

Bostäder för de anställda byggdes i närheten av fabriken.

1974

1978

Då tillverkningen av stålplåtar ökade kraftigt och stod för en allt större andel av omsättningen byggde man nya produktionslokaler med råmaterialsförråd för produktionen av tak- och väggplåtar.

Tillverkningen av självbärande stålstommar för förrådshallar för jordbruket och industrin inleddes.

1981

1981

Ett marknadsföringsbolag grundades i Sverige för att främja exporten.

Den första roboten togs i bruk i tillverkningen av ståldelar. Samma år inleddes tillverkningen av samverkansplåtar.

1981

1983

En profileringsfabrik för tak- och väggplåtar grundades i Idensalmi.

Tillverkningen av tegelprofilplåtar inleddes. De har förblivit populära ända sedan dess.

1985

1986

Den 23 maj upplevde företaget en stor katastrof då släpvagnsfabriken totalförstördes i en brand. En ny släpvagnsfabrik invigdes redan i november samma år.

Weckman blev majoritetsägare i Levypyörä Oy. Samma år tilldelades företaget ett nationellt företagarpris.

1986

1990

Exportens andel växte kraftigt under 1990-talet, och år 1997 fick företaget det nya namnet Weckman Steel Oy. De nuvarande ägarna tog över företaget i en generationsväxling.

Weckman levererar de produkter som kunderna beställt snabbt och säkert med sina egna transportfordon, som kontinuerligt förnyas.

1990

1999

Vid årtiondets slut beviljades företaget ISO-9001-kvalitetscertifiering, som garanterar en hög kvalitet på tak- och väggprodukter.

Under 1990- och 2000-talet har företaget genomfört flera betydande byggprojekt på fabriksområdet för att utvidga sina produktions- och lagerlokaler.

2000

2003

Tillverkningen av låsfalsplåten Elegantti, som sedermera blivit mycket populär, inleddes.

En förbränningsanläggning för lösningsmedel från måleriet byggdes. Tack vare den har klimatbelastningen minskat betydligt.

2005

2008

En pelletuppvärmningsanläggning byggdes. Den ersatte oljeuppvärmningen i de stora fabrikshallarna och minskade företagets koldioxidavtryck betydligt.

I takt med att efterfrågan ökar förnyar och utökar företaget kontinuerligt sin maskinpark för att möjliggöra tillverkning av konkurrenskraftiga produkter.

2010

2012

Weckman Steel Oy fyllde 50 år.

Tillverkningen av den nya självbärande profilen W-130/950 inleddes.

2014