Weckman Stålkonstruktion

Weckman tillverkar säkra, CE-märkta bärande korrugerade plåtar och lätta ståltakåsar för stomme och vattentak. Weckman erbjuder även bärande wellplåt som bärande konstruktioner för över- och mellangolv, vattentäta tak och väggar samt betongformar.

Weckman erbjuder en modern, snabb och förmånlig lösning att bygga mellanbjälklag. Samverkansplåten HC-45 ersätter den traditionella arbetsdryga betonggjutformen. Samverkansplåten fungerar samtidigt som gjutform och dragarmering.

Jordbyggnadsprodukter finns också tillgängliga från Weckman.

Byggprodukter av stål

Weckman bärande konstruktioner

Weckman tillverkar säkra, CE-märkta bärande korrugerade plåtar och lätta ståltakåsar för stomme och vattentak. De bärande korrugerade plåtarna W-70/900, W-115/750, W-130/950 och W-155/840 kan användas som bärande konstruktion i vinds- och mellanbjälklag, vattentak samt väggar.

Bärande konstruktioner

Weckman lätta takåsar

Weckman lätta takåsar kan användas i tak- och väggkonstruktioner. Lätta takåsar (Z- och C-modeller) används som sekundära stöd i övre våningar (Z) och väggar (C). Produkterna är CE-märkta.

Lätta takåsar

Weckman mellanbjälklag

Weckman erbjuder en modern, snabb och förmånlig lösning att bygga mellanbjälklag. Samverkansplåten HC-45 ersätter den traditionella arbetsdryga betonggjutformen. Samverkansplåten fungerar samtidigt som gjutform och dragarmering.

Mellanbjälklag

Weckman jordbyggnadsprodukter

Weckman GEO-45 geoplattan används till exempel i rör- och kabelgravar där nackdelarna med ojämn botten och bärighet ska minimeras. Weckman GEO-45 förstärker botten av diket och minskar den slutliga fyllningen depressioner kostnadseffektivt.

Jordbyggnadsprodukter

Designanvisningar

Weckman
bärande konstruktioner

Läs mer

Weckman lätta takåsar
(Z- och C-modeller)

Läs mer

Weckman geoplattan
HC-45

Läs mer

Weckman
Sandwich-elementen

Läs mer

Hög och garanterad kvalitet

Lue lisää

Weckmans företagsberättelse

Weckmans historia börjar i mitten av 1700-talet, när smeder tillverkade de första Weckman-produkterna. Arbetet fortsatte i århundrade efter århundrade.