Weckman väggar

Weckman väggplåtar för ytter- och innerväggar samt innertak. Olika profiler och färger kan kombineras för imponerande slutresultat.

Med Weckmans korrugerade stålplåtar får man representativa och hållbara fasadbeklädnader. Det är snabbt och förmånligt att bygga. Med variationer i plåtarna, profilerna och monteringsriktningen åstadkommer man representativa helheter.
Slutresultatet är alltid lättskött och tillförlitligt.
Väggplåtarna finns tillgängliga med samma färg- och beläggningsalternativ som Weckman-takplåtarna.

FÖRDELAR

  • Ett mångsidigt utbud på väggprofiler och väggtillbehör
  • Många färg- och beläggningsalternativ
  • Kan monteras vågrätt eller lodrätt
  • Snabb och förmånlig montering
  • 10-20 års beläggningsgaranti beroende på materialet

Fabrikernas kundbetjäningsteam står till tjänst för professionella byggare och byggföretag.

Weckman W-1/1064

Nominell effektiv bredd 1064 mm
Totalbredd ~1120 mm
Råmaterialtjocklek 0,45-0,6 mm

W-1/1064

Weckman W-15/1134

Effektiv bredd 1134 mm
Totalbredd ~1160 mm
Råmaterialtjocklek 0,45-0,6 mm

W-15/1134

Weckman W-20A/1100

Effektiv bredd 1100 mm
Totalbredd ~1135 mm
Beläggning alternativt också på B-sidan (W-20B/1100)
Råmaterialtjocklek 0,45-0,7 mm

W-20A/1100

Weckman W-45EA/1000

Effektiv bredd 1000 mm
Totalbredd ~1050 mm
Beläggning alternativt också på B-sidan (W45EB/1000)
Råmaterialtjocklek 0,45-0,9 mm
Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna i SFS-EN 508-1

W-45EA/1000

Weckman W-45JA/900

Effektiv bredd 900 mm
Totalbredd ~980 mm
Råmaterialtjocklek 0,45-0,9 mm

W-45JA/900

Weckman Dörrplåt

Bredd 1250 mm
Profilens höjd ~1,5 mm
Råmaterialtjocklekar 0,45-0,5 mm
Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna i SFS-EN 508-1

Dörrplåt

Weckman Ljusplåt

Finns tillgänglig för Weckmans korrugerade plåtar W-15/1134 och W-45JA/900.Ljusplåtarna tillverkas i glasfiberförstärkt halvklar polyester.
Standardlängd 2900 mm
Råmaterialtjocklek ca 1 mm.

Ljusplåt

Weckman Väggtillbehör

Kolla även in våra väggtillbehör: Innerhörnbeslag, ytterhörnbeslag och flatbeslag.

Väggtillbehör

Weckmans företagsberättelse

Weckmans historia börjar i mitten av 1700-talet, när smeder tillverkade de första Weckman-produkterna. Arbetet fortsatte i århundrade efter århundrade.

Weckman stålhallar, plåt och släp
ett mindre koldioxidavtryck ger ekonomiska fördelar

Produktionsinnovationer i Weckman stålhallar kommer att minska hallarnas koldioxidavtryck från produktion till driftsättning: mängden stål i produktionen kommer att minska med upp till 25 %, vilket också minskar miljöpåverkan från att transportera och bygga hallarna. CO2-utsläppen kommer att minska med cirka en miljon kilo per år på grund av minskad användning enbart av stål.

ELOLOGISKA HÅLLBARHET AV STÅLHALLAR ELOLOGISKA HÅLLBARHET AV PLÅTTAR ELOLOGISKA HÅLLBARHET AV SLÄPVAGNAR

Hög och garanterad kvalitet

Lue lisää