DESIGNERNS OCH BYGGARENS BETJÄNANDE PARTNER

Vi erbjuder teknisk rådgivning och stöd för alla byggare samt planerings- och dimensioneringsprogram för användning av byggnadsproffs.
Weckmans kunnande är av toppklass – det bästa resultatet uppnås när Weckman är redan i de tidiga stadierna inblandad i planeringen av byggnadsverket.

Vårt brett produktutbud omfattar även självbärande korrugerade plåtar, samverkansplåtar och takåsar i stål.