Ekonomiskt ansvar hos Weckman

Hållbart och lönsamt

För oss innebär ekonomiskt ansvar också fortlöpande utveckling. Vi har en målsättning att verka ansvarsfullt och lönsamt och vi förbättrar ständigt verksamheten.

Kvalitativa och säkra produkter

Grunden för vår produktsäkerhet är kvalitativa råvaror och övervakade processer. Vi konstruerar och tillverkar säkra produkter av stålråvara, som är lämpliga för byggande och transport, och som stöder våra kunders affärsverksamheter. När vi utvecklar vårt utbud av produkter och tjänster, tar vi hänsyn till våra kunders behov samt särskilda önskemål. Vi har partnerskap med pålitliga varuleverantörer och vi prioriterar företag som sköter sitt samhällsansvar väl.

Ett finskt famileföretag

Weckman är ett finskt familjeföretag som har ägts av släkten Weckman i över 60 år. Företagets alla stålprodukter tillverkas i Finland.

Ansvarsfullt ledarskap

Ansvar är en väsentlig del av Weckmans kvalitets-, miljö- och TTT-system.

Ett hållbart ledarskap är att agera ansvarsfullt för att uppfylla målen för verksamhetens helhetsstyrning. Ett ansvarsfullt företag främjar välmåendet för människor och miljö genom att skapa mervärde både för sina ägare och för samhället.

Målsättningar: Målsättningarna är en välmående personalstyrka, nöjda intressegrupper och en lönsam affärsverksamhet.

Standarder: ISO 9001:2015-kvalitetsstandard, Kvalitetsledningssystem (PDCA-mall)

Weckman är en del av en kvalitetskedja, vars nivå dagligen mäts av våra kunder

Vårt kvalitetssystem som vi gemensamt har tagit fram och utvecklat, definierar vår verksamhet ända från varuleverantörer till kunder och innehåller inköp och förvärv, planering, lager, försäljning, tillverkning samt leveranslogistik. Systemet är grundat på ISO 9001:2015–standarden för kvalitetskrav och dess centrala principer för kvalitetshantering.

Våra verksamhetssystem innehåller centrala faktorer, och genom att utveckla dessa uppnår vi kostnadseffektivitet och en kostnadsledning i vår bransch. Weckman medverkar i en kvaliteskedja, vars nivå våra kunder mäter dagligen. Mätresultaten syns både som kundernas fysiska köp av varor och tjänster samt som kundernas feedback om verksamheten. Mottagen kundfeedback använder vi för att utveckla verksamheten ytterligare. Hos oss är kvaliteten av personalens utförda arbete och en hög servicegrad centrala mätare för kundnöjdheten.

Grundtanken för verksamhetssystemet är att ge stöd och fungera som ett arbetsredskap i vardagen vid ledningen av Weckman Steel Oy och verksamheterna. Grundtanken är en flexibel verksamhetsmodell som lyfter fram lokalisering och stöder kundens affärsverksamhet och där ett tätt samarbete mellan kunden, personalen och samarbetspartners skapar en stark och enhetlig konkurrenskraftig helhet.

Ansvarsfulla åtgärder

Ett mindre koldioxidavtryck för Weckmans hallar, takplåtar och släpvagnar

Ekonomiska fördelar av lägre koldioxidavtryck för Weckman-stålhallar

Innovationer inom produktion av Weckman-stålhallar minskar hallarnas koldioxidavtryck från tillverkning till driftsättning: mängden stål som [...]

Läs mer
Weckman-tunnplåtar minskar koldioxidavtrycket vid byggentreprenader

70–80% av Weckmans produkter av ytbelagd plåt tillverkas på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. Weckman Steels [...]

Läs mer
Nya Weckman-trailrar miljövänligare att tillverka och använda

Tillverkningen av Weckmans förnyade trailermodeller har setts över från design och upphandling till produktion och [...]

Läs mer