Maskinhall för förvaring av utrustning

Weckman erbjuder ett brett utbud av maskinhallar i olika storlekar för förvaring av utrustning. Maskinhallen ger tak över dina arbetsmaskiner, jordbruksmaskiner och annan utrustning för att skydda den från väder och vind. Maskinhallar kan byggas med en standardtakvinkel eller anpassas med önskad takvinkel för högre lagringsutrymme. Weckmans maskinhallar är lämpliga för jord- och skogsbruk och fungerar även som förvaringsutrymme. Ett brett utbud av tilläggsutrustning finns tillgängligt och leveranspaketet inkluderar fundament, dörrar, fönster, takprodukter och regnvattensystem.

Weckmans oisolerade (så kallade kalla) hallar lämpar sig som maskinhallar då ett varmt hallutrymme inte behövs

.

Värmeisolerade maskinhallar

Weckmans värmeisolerade WSE-hall erjuder funktionella utrymmen bland annat som maskinhallar, hobbyhallar, små affärslokaler, idrottshallar, tvätthallar, djurstallar och lagerutrymmen, helt eller delvis värmeisolerade.

Kalla maskinhallar Värmeisolerade maskinhallar

Förmåner och fördelar

Mer utrymme för förvaring

Weckmans maskinhallar tillgodoser ett ökande behov av utrymme då gårdens storlek och antalet arbetsmaskiner ökar. Bredare hallar kan uppnås med hjälp av mellanliggande pelare. Maskinhallen höjd kan ökas efter behov.

Designad för krävande användning

En maskinhall kan planeras för stora hålrum och breda dörröppningar. Dörrarna kan vara lika breda som hallens ändar.

Hållbar och praktisk

Weckman-maskinhallarnas säkerhet grundar sig på Weckmans decennier av erfarenhet att bygga i Finlands krävande och snöiga förhållanden. Halldesignen grundar sig alltid på en teknisk livslängd på 50 år.

Ta kontakt

Ta kontakt med Weckmans hallexperter och få råd för valet och planeringen av en stålhall som passar dina behov.

  • Maskinhallar för lantbruk
  • Maskinhallar för skogsbruk
  • Maskinhallar för arbetsmaskiner
SE KONTAKTUPPGIFTER BEGÄR OFFERT FÖR EN HALL