Weckman tillverkar säkra, CE-märkta bärande korrugerade plåtar och lätta ståltakåsar för stomme och vattentak..

Bärande korrugerade plåtar

De bärande korrugerade plåtarna W-70/900, W-115/750, W-130/950 och W-155/840 kan användas som bärande konstruktion i vinds- och mellanbjälklag, vattentak samt väggar. Bärighet upp till 9 meters spännvidder. Tack vare den stora bärigheten kan de utnyttjas till och med som betonggjutform.

För profilerna W-70/900 och W-115/750 kan man få mittperforeringar, med vilka man kan minska ekot exempelvis i idrottshallar.Obs!
De bärande korrugerade plåtarna levereras i den position som anges på bilderna.
Kunden ska försäkra sig om huruvida takets konstruktion kräver att de monteras på annat sätt (t.ex. isolerat tak).

W-130/950

för spännvidder över 5 m
beläggning på antingen A- eller B-sidan
råmaterialtjocklekar 0,7 – 1,2 mm
nominell effektiv bredd 951 mm
totalbredd ~986 mm
Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna SFS-EN 508-1
Råmaterialalternativen förzinkad, polyester-, PVDF-, Pural- och Pural Matt ytbelagd

Försäkra dig om olika färgers och beläggningars tillgänglighet på fabriken.

Större bild om profilen           Produktkort           Monteringsanvisning           Tvärsektionsbilder           Dimensioneringsprogram

 

 

W-70/900

för spännvidder 2,5 – 4,5 m
beläggning på A- eller B-sidan
råmaterialtjocklekar 0,6 – 1,0 mm
nominell effektiv bredd 900 mm
totalbredd ~948 mm
Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna SFS-EN 508-1
Råmaterialalternativen förzinkad, polyester-, PVDF-, Pural- och Pural Matt ytbelagd

Försäkra dig om olika färgers och beläggningars tillgänglighet på fabriken.

Större bild om profilen           Produktkort           Monteringsanvisning           Tvärsektionsbilder          Dimensioneringsprogram

 

 

W-115/750

för spännvidder 4,0 – 6,5 m
beläggning på antingen A- eller B-sidan
råmaterialtjocklekar 0,7 – 1,0 mm
nominell effektiv bredd 750 mm
totalbredd ~782 mm
Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna SFS-EN 508-1
Råmaterialalternativen förzinkad, polyester-, PVDF-, Pural- och Pural Matt ytbelagd

Försäkra dig om olika färgers och beläggningars tillgänglighet på fabriken.

Större bild om profilen           Produktkort           Monteringsanvisning           Tvärsektionsbilder          Dimensioneringsprogram

 

W-155/840

för spännvidder över 5 m
beläggning på antingen A- eller B-sidan
råmaterialtjocklekar 0,7 – 1,5 mm
nominell effektiv bredd 840 mm
totalbredd ~895 mm
Produkten är CE-märkt
Måtten enligt toleranserna SFS-EN 508-1
Råmaterialalternativen förzinkad, polyester-, PVDF-, Pural- och Pural Matt ytbelagd

Försäkra dig om olika färgers och beläggningars tillgänglighet på fabriken.

Större bild om profilen           Produktkort           Monteringsanvisning           Tvärsektionsbilder          Dimensioneringsprogram

 

 

Antikondensbeläggning

Weckman-antikondensbeläggning är ett effektivt skydd mot den fukt som bildas på den undre ytan av takplåten. Det behövs inte något särskilt undertak. Beläggningen lämpar sig för tak, som har en lutning på minst 10°.

Material som används är PES-filtmatta, som limmas på plåtens undre yta i samband med profileringen.
Weckman-antikondensbeläggningens absorptionsförmåga är av toppklass, på en vågrät yta 900 g/m²(vatten).

Antikondensbeläggningen finns tillgänglig för följande profiler:

W-20R/1100
W-45ER/1000
W-45JR/900
W-70/900
W-115/750
W-130/950
W-155/840 (sprutbar antikondens)
Det finns en särskild anvisning för antikondensbeläggningen.

Lätta takåsar

Takåsar (Z- och C-modellerna) används som sekundära bärande element i vindsbjälklag (Z) och väggar.

Produkterna har en CE-märkning.

Z- och C-takåsar

Takåsmodellerna Z och C
Råmaterial varmförzinkat stål S350GD+Z (EN 10147)
Råmaterialtjocklekar 1,0 – 2,5 mm
Takåsarnas höjder 100 – 250 mm

Större bild av profilen          Dimensioneringstabell           Monteringsanvisning           Tvärsektionsbilder