X
Sulje
WECKMAN STEEL

Instruktioner och broschyrer

 
 

Broschyrer

 
 

MONTERINGSANVISNINGAR

 
 

TAKLUTNINGAR

 
 

PROFILERNAS TVÄRSEKTIONSBILDER

Weckman Lukkosaumalevyt

Weckman Progantti poikkileikkauskuva

36,63 KB

Weckman Progantti poikkileikkauskuvat (dwg)

201,47 KB

Weckman Progantti J poikkileikkauskuva

37,24 KB

Weckman Progantti J poikkileikkauskuvat (dwg)

201,47 KB

Weckman Tiilikuviolevyt

Weckman Teräsaalto poikkileikkauskuva

50,25 KB

Weckman Teräsaalto poikkileikkauskuvat (dwg)

102,69 KB

Weckman Terästiili poikkileikkauskuva

46,98 KB

Weckman Terästiili poikkileikkauskuvat (dwg)

63,86 KB

Weckman Teräsaateli poikkileikkauskuva

51,57 KB

Weckman Teräsaateli poikkileikkauskuvat (dwg)

96,42 KB

Weckman Europa poikkileikkauskuva

34,60 KB

Weckman Europa poikkileikkauskuvat (dwg)

88,83 KB

Poimulevyt

Weckman W1-1064 poikkileikkauskuva

31,60 KB

Weckman W1-1064 poikkileikkauskuvat (dwg)

18,67 KB

Weckman W2-1150 poikkileikkauskuva

30,76 KB

Weckman W2-1150 poikkileikkauskuvat (dwg)

81,89 KB

Weckman W20R-1100 poikkileikkauskuva

31,22 KB

Weckman W20-1100 poikkileikkauskuvat (dwg)

74,46 KB

Weckman W20-990 poikkileikkauskuva

31,61 KB

Weckman W20-990 poikkileikkauskuvat (dwg)

75,15 KB

Kantavat poimulevyt

Weckman W45ER-1000 poikkileikkauskuva

31,48 KB

Weckman W45ER-1000 poikkileikkauskuvat (dwg)

79,31 KB

Weckman W45E-1000 poikkileikkauskuva

33,39 KB

Weckman W45E-1000 poikkileikkauskuvat (dwg)

75,54 KB

Weckman W45JR-900 poikkileikkauskuva

31,42 KB

Weckman W45JR-900 poikkileikkauskuvat (dwg)

77,65 KB

Weckman W45JA-900 poikkileikkauskuva

32,57 KB

Weckman W45JA-900 poikkileikkauskuvat (dwg)

103,77 KB

Weckman W70-900 poikkileikkauskuva

33,88 KB

Weckman W70-900 poikkileikkauskuvat (dwg)

143,23 KB

Weckman W130-950 poikkileikkauskuva

83,06 KB

Weckman W130-950 poikkileikkauskuvat (dwg)

133,69 KB

Weckman W115-750 poikkileikkauskuva

30,79 KB

Weckman W115-750 poikkileikkauskuvat (dwg)

163,35 KB

Weckman W155-840 poikkileikkauskuva

31,25 KB

Weckman W155-840 poikkileikkauskuvat (dwg)

83,18 KB

Muut

Weckman HC-45 liittolevy poikkileikkauskuva

41,75 KB

Weckman HC-45 Liittolevy poikkileikkauskuvat (dwg)

68,98 KB

Weckman Ovilevy poikkileikkauskuva

28,94 KB

Weckman Ovilevy poikkileikkauskuvat (dwg)

91,20 KB

Kevytorret

Kevytorret (C ja Z) poikkileikkauskuvat

13,51 KB

Kevytorret (C ja Z) poikkileikkauskuvat (dwg)

563,09 KB

 
 

PRESTANDARAPPORTER

 
 

BÄRIGHETSTABELLER

 
 

UNDERHÅLLSANVISNINGAR

 
 

SNÖBELASTNINGSINFORMATION OCH -VARNINGAR

 
 

GARANTIBEVIS