Weckman tarina

1750

Weckman-tarina alkaa 1700-luvun puolivälistä, jolloin seppätoiminnan tuloksena syntyivät ensimmäiset Weckman-tuotteet.

Seppä-sukupolven toiminta jatkui vuosisadasta toiseen.

1900

1955

Rakennettiin ensimmäinen lämmin tehdashalli sekä kylmää varastotilaa.

Traktoriperävaunuja valmistettiin käytetyistä kuorma- ja linja-autojen rungoista maatalouskäyttöön ja puutavaranajoon.

1955

1962

Perustettiin Weckmanin Konepaja Oy.

Weckman perävaunuja on viety mm. Etelä-Amerikkaan.

1962

1967

Ensimmäisen, vieläkin tuotannossa olevan kattoprofiilin W-2 uralevyn valmistus aloitettiin.

Teollinen kippiperävaunujen valmistus käynnistettiin keskusliikkeen kanssa solmitun yhteistyösopimuksen myötä.

1969

1971

Vientitoiminta aloitettiin kippiperävaunuilla Ruotsiin ja sitten myöhemmin muihin pohjoismaihin ja Eurooppaan.

Rakennettiin tehtaan läheisyyteen henkilökunnan työsuhdeasuntoja.

1974

1978

Teräskatetuotannon kasvaessa voimakkaasti ja muodostaessa entistä suuremman osan liikevaihdosta, rakennettiin uudet tuotantotilat raaka-ainevarastoineen katto- ja seinälevytuotantoa varten.

Itsekantavien teräskehien valmistus maatalouden ja teollisuuden käyttöön tarkoitettuihin varastohalleihin aloitettiin.

1981

1981

Vientikaupan edistämiseksi perustettiin Ruotsiin markkinointiyhtiö.

Teräsosien valmistuksessa otettiin käyttöön ensimmäisen robotti. Samana vuonna aloitettiin myös liittolevyjen valmistus.

1981

1983

Iisalmeen perustettiin katto- ja seinälevyjen profilointitehdas.

Aloitettiin tiilikuviolevyjen valmistus. Niiden suosio on jatkunut vankkana aina näihin päiviin asti.

1985

1986

Toukokuun 23. päivä yritys koki suuren katastrofin, kun perävaunujen valmistustehdas tuhoutui täysin tulipalossa. Jo saman vuoden marraskuussa juhlittiin uuden modernin perävaunutehtaan vihkiäisiä.

Hankittiin enemmistöosuus Levypyörä Oy:stä. Samana vuonna yritys sai valtakunnallisen Yrittäjäpalkinnon.

1986

1990

Viennin osuus kasvoi voimakkaasti 1990-luvulla ja kasvun myötä yrityksen nimi muutettiin vuonna 1997 Weckman Steel Oy:ksi. Nykyinen omistajasukupolvi tuli omistajaksi sukupolvenvaihdoksen myötä.

Weckman toimittaa asiakkaan tilaamat tuotteet nopeasti ja varmasti perille omalla jatkuvasti uudistuvalla kuljetuskalustolla.

1990

1999

Vuosikymmenen lopussa yritykselle myönnettiin ISO-9001 laatujärjestelmä, joka takaa katto- ja seinätuotteiden korkean laadun.

1990-luvulla ja 2000-luvun aikana yritys on toteuttanut useita merkittäviä rakennushankkeita tehdasalueella tuotanto- ja varastotilojen laajentamiseksi.

2000

2003

Suuren suosion saavuttaneen Elegantti-lukkosaumakatelevyn valmistus aloitettiin.

Rakennettiin maalaamon liuotinaineiden polttolaitos, jonka ansiosta ilmastokuormitus on saatu oleellisesti vähenemään.

2005

2008

Pellettilämpölaitos rakennettiin. Se korvasi öljylämmityksen isoissa tehdashalleissa pienentäen yrityksen hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Kysynnän edelleen kasvaessa tehtaalla uusitaan ja lisätään konekantaa jatkuvalla tahdilla mahdollistaen kilpailukykyisten tuotteiden valmistuksen.

2010

2012

Weckman Steel Oy täytti 50 vuotta.

Uuden itsekantavan profiilin W-130/950 valmistus aloitettiin.

2014