Taloudellinen vastuu Weckmanilla

Kestävästi ja kannattavasti

Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa meille myös jatkuvaa kehittymistä. Olemme tavoitetietoisia toimien vastuullisesti ja kannattavasti parantaen toimintaamme jatkuvasti.

Laadukkaat ja turvalliset tuotteet

Laadukkaat raaka-aineet ja hallitut prosessit ovat tuoteturvallisuutemme perusta. Suunnittelemme ja valmistamme teräsraaka-aineesta rakentamiseen ja kuljetukseen soveltuvia turvallisia tuotteita, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa. Tuote- ja palveluvalikoimaa kehittäessämme otamme huomioon asiakkaidemme tarpeet ja erityistoiveet. Toimimme luotettavien tavarantoimittajien kanssa ja suosimme yhteiskuntavastuunsa hyvin hoitavia yrityksiä.

Suomalainen perheyritys

Weckman on suomalainen perheyritys, joka on toiminut yli 60 vuotta Weckman-suvun omistuksessa. Kaikki yrityksen terästuotteet valmistetaan Suomessa.

Vastuullinen johtaminen

Vastuullisuus on olennainen osa Weckman laatu-, ympäristö- ja TTT-järjestelmiä.

Kestävä johtajuus on toiminnan kokonaishallintaa asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi vastuullisesti toimien. Vastuullinen yritys edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia luoden lisäarvoa sekä omistajilleen että yhteiskunnalle.

Tavoitteet: Tavoitteena on hyvinvoiva työyhteisö, tyytyväiset sidosryhmät ja kannattava liiketoiminta.

Standardit: ISO 9001:2015-laatustandardi, Laatujohtamisjärjestelmä (PDCA-malli)

Weckman osana laatuketjua, jonka tasoa asiakkaamme mittaavat päivittäin

Yhteisesti rakentamamme ja kehittämämme laatujärjestelmä määrittelee toimintamme aina tavarantoimittajasta asiakkaaseen asti sisältäen oston ja hankinnan, suunnittelun, varaston, myynnin, valmistuksen sekä toimituslogistiikan. Järjestelmän perustana ovat ISO 9001:2015-laatustandardin vaatimukset ja sen keskeiset laadunhallintaperiaatteet.

Toimintajärjestelmämme sisältää keskeiset tekijät, joita kehittämällä saavutamme kustannustehokkuutta ja kustannusjohtajuuden alallamme. Weckman on mukana laatuketjussa, jonka tasoa asiakkaamme mittaavat päivittäin. Mittaustulokset näkyvät niin asiakkaiden fyysisinä tavara- ja palveluostoina kuin toiminnasta saatuna asiakaspalautteena. Saatua asiakaspalautetta käytämme toimintamme edelleen kehittämisessä. Meillä henkilöstön suorittaman työn laatu ja korkea palveluasenne ovat keskeisiä asiakastyytyväisyyden mittareita.

Toimintajärjestelmän perusajatuksena on tukea ja toimia arjen työkaluna Weckman Steel Oy:n johtamisessa ja toimintojen ohjaamisessa. Perusajatuksena on paikallisuutta korostava joustava asiakkaan liiketoimintaa vahvasti tukeva toimintamalli, jossa tiivis yhteistyö asiakkaan, henkilöstön ja yhteistyökumppanien välillä luo vahvan ja yhtenäisen kilpailukykyisen kokonaisuuden.

Vastuullisia tekoja

Weckman hallien, kattopeltien ja peräkärryjen pienempi hiilijalanjälki

Weckman-teräshallien pienempi hiilijalanjälki tuo taloudellista hyötyä

Weckman-teräshallien tuotannon uudistukset pienentävät hallien hiilijalanjälkeä aina valmistuksesta käyttöönottoon: teräksen määrää valmistuksessa tullaan vähentämään jopa [...]

Lue lisää
Weckman-ohutlevyt pienentämässä rakennuttamisen hiilijalanjälkeä

Weckmanin pinnoitetuista ohutlevytuotteista 70-80 % on valmistettu ympäristövastuullisesti. SSAB GreenCoat® -teräs sekä Arcelor Mittalin ympäristöystävälliset [...]

Lue lisää
Uusi Weckman-perävaunumallisto – ekologisempi valmistaa ja käyttää

Uudistetun Weckman-perävaunumalliston valmistus on mietitty uudelleen aina suunnittelusta hankintaan, tuotantoon ja toimitukseen. Vaunuissa käytetään entistä [...]

Lue lisää