Ympäristövastuu Weckmanilla

Terästuotteiden ympäristöystävällinen elinkaari on meille tärkeä

Weckmanin tavoitteena on tuottaa mahdollisimman ympäristöystävällisiä ja uudelleen käytettäviä tai kierrätyskelpoisia terästuotteita, joiden haitallinen ympäristövaikutus on koko elinkaarensa aikana minimoitu tai kokonaan poistettu. Elinkaarensa lopussa terästuotteet ovat kierrätettävissä tai uudelleen käytettävissä.

Ympäristöpolitiikassaan Weckman sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten määräyksiä. Weckman ottaa huomioon myös kansainväliset ympäristöä, ympäristönsuojelua, jätehuoltoa, pakkauksia ja pakkausjätteitä koskevat standardit ja vaatimukset.

Elinkaariajattelu

Huomioimme suunnittelussa koko elinkaaren. Esimerkiksi halleja voi käyttää useampaan eri käyttötarkoitukseen elinkaarensa aikana. Kehitämme jatkuvasti myös rakennusvaiheen ja käytön aikaista energiatehokkuutta.

Ympäristöturvallisuutemme perusta

Laadukkaat raaka-aineet ja hallitut prosessit ovat ympäristöturvallisuutemme lähtökohta. Suunnittelemme ja valmistamme teräsraaka-aineesta rakentamiseen ja kuljetukseen soveltuvia ympäristöturvallisia tuotteita, jotka tukevat asiakkaidemme liiketoimintaa.

Tuote- ja palveluvalikoimaa kehittäessämme otamme huomioon asiakkaidemme tarpeet sekä ympäristöturvallisuuden vaatimukset. Toimimme luotettavien tavarantoimittajien kanssa ja suosimme ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa hyvin hoitavia yrityksiä.

Hallit ja teräskatot fossiilivapaasta teräksestä

SSAB ja Weckman Steel ovat solmineet yhteistyösopimuksen fossiilivapaan teräksen toimittamisessa. Kuluttajilla on tulevaisuudessa mahdollista valita fossiilivapaasta teräksestä valmistetut Weckman kattopellit ja teräshallit.

EPD -ympäristöseloste kertoo teräksen ympäristövaikutteista luotettavasti

Weckman on sitoutunut pienentämään ympäristökuormitusta ja haluaa tarjota kestävämmän kehityksen kannalta luotettavaa tietoa. EPD -ympäristöseloste on vapaaehtoinen standardoitu elinkaarianalyysiin perustuva seloste, joka selkeyttää olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot valmistetusta tuotteesta rakennuttajille, rakennusurakoitsijoille ja suunnittelijoille.

Lue ympäristöseloste tästä

Aurinkoenergian hyödyntäminen

Weckman Progantti on valmistettu aurinkoenergialla

Lue lisää

GreenCoat® maalipinnoitetut tuotteet

Meiltä saat markkinoiden ympäristötietoisimmat GreenCoat®-tuotteet. Niissä käytetään biopohjaista pinnoitetta, jossa perinteinen fossiilinen öljy on korvattu pohjoismaisella rapsiöljyllä. GreenCoat®-tuotteet täyttävät REACH-asetuksen ja useiden ympäristösertifikaattien vaatimukset. Lisäksi niissä käytetty laatuteräs on 100% kierrätettävää.

Pitkäikäinen valinta

Teräs on kestävä valinta. Esimerkiksi ohutlevytuotteiden 50 vuoden käyttöikä on helposti saavutettavissa.

Fossiilivapaata teräksestä tulevaisuudessa

Jo nyt 70-80 % ohutlevyistä valmistettu ympäristöystävällisemmästä teräksistä. Tarjoamme 100 % fossiilivapaata terästä tulevaisuudessa.

100 % kierrätettävää terästä

Kun tuotteen elinkaari lopulta päättyy, kaikki teräs on sataprosenttisesti kierrätettävissä. Tiesitkö, että teräs on maailman kierrätetyin materiaali.

Kestävää kehitystä

Alan edelläkävijänä teemme jatkuvaa tuotekehitystyötä asiakkaidemme parhaaksi. Tämän myötä esimerkiksi ohutlevytuotteiden 50 vuoden käyttöikä on helposti saavutettavissa. Olemme ympäristötietoisia ja halukkaita oppimaan sekä muuttamaan toimintaamme ympäristöystävälliseen suuntaan. Toimimme ympäristön näkökulmasta vastuullisesti, seuraamme ja tuemme aktiivisesti ympäristöystävällisten raaka-aineiden kehitystä ja parannamme ympäristön huomioivaa omaa toimintaamme jatkuvasti.

Ympäristötietoisuus

Yhteisesti rakentamamme ja kehittämämme laatujärjestelmä määrittelee toimintamme aina tavarantoimittajasta asiakkaaseen asti sisältäen oston ja hankinnan, suunnittelun, varaston, myynnin, valmistuksen sekä toimituslogistiikan. Järjestelmän perustana ovat ISO 18001:2015-ympäristöstandardin vaatimukset ja sen keskeiset laadunhallintaperiaatteet.

Keskeiset Weckman ympäristöpäämäärät

  • Ympäristöystävällisen energian käytön tehokkuuden lisääminen
  • Yrityksen hiilidioksidipäästöjen merkittävä tasainen pudottaminen
  • Kiertotalouden tehostaminen
  • Ilmastonsuojelun edistäminen
  • Ympäristötietoisuuden lisääminen

Weckman Steel Oy käyttää parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa (BAT) ja osaamista (BAK), jotta tuotannon aiheuttamat ympäristövaikutukset saadaan minimoitua.

Energian kulutusta ja sen haitallisia päästöjä vähennetään investoimalla fossiilittomiin energianlähteisiin. Kiertotaloutta edistetään jätteiden synnyn ja materiaalihukan minimoimisella valmistuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksissa, sekä tuotteiden pakkausmateriaalisuunnittelua tehtäessä.

Weckman tukee ilmanlaadun parantumista minimoimalla hiilidioksidi- ja muita tuotannon päästöjä oman toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Logistiikassa pyritään optimaaliseen kuormansuunnitteluun ja täysiin kuormiin. Yrityksen ajoneuvokannan ja ulkopuolisten kuljetusliikkeiden valinnassa huomioidaan ympäristöystävällisyys.

Ympäristöä koskevat vastuut on määritelty. Henkilökunnasta koulutetaan ympäristötietoisia työntekijöitä ja kuluttajia. Ympäristötietoutta välitetään myös laajasti eri sidosryhmille.

Vastuullisia tekoja

Weckman hallien, kattopeltien ja peräkärryjen pienempi hiilijalanjälki

Weckman-teräshallien pienempi hiilijalanjälki tuo taloudellista hyötyä

Weckman-teräshallien tuotannon uudistukset pienentävät hallien hiilijalanjälkeä aina valmistuksesta käyttöönottoon: teräksen määrää valmistuksessa tullaan vähentämään jopa [...]

Lue lisää
Weckman-ohutlevyt pienentämässä rakennuttamisen hiilijalanjälkeä

Weckmanin pinnoitetuista ohutlevytuotteista 70-80 % on valmistettu ympäristövastuullisesti. SSAB GreenCoat® -teräs sekä Arcelor Mittalin ympäristöystävälliset [...]

Lue lisää
Uusi Weckman-perävaunumallisto – ekologisempi valmistaa ja käyttää

Uudistetun Weckman-perävaunumalliston valmistus on mietitty uudelleen aina suunnittelusta hankintaan, tuotantoon ja toimitukseen. Vaunuissa käytetään entistä [...]

Lue lisää