Sosiaalinen vastuu Weckmanilla

Arvostamme toisiamme

Perheyrityksemme arvoihin on alusta asti kuulunut huolenpito työntekijöistä ja heidän tasapuolinen kohtelu. Yrityksemme tärkein voimavara ja avain menestykseen ovat yrityksen henkilöstö ja sen yksittäiset työntekijät. Kaikessa toiminnassamme osoitamme arvostusta yrityksemme työntekijöille.

Panostamme henkilöstömme osaamisen kehittämiseen. Asiakastarpeiden ja asiakkaiden liiketoiminnan ymmärrys sekä tilaus-toimintaketjun nopea ja sujuva toiminta ovat toimintamme kulmakiviä. Laatu on koko henkilöstön yhteinen asia, ja se syntyy koko organisaation vahvalla yhteistyöllä.

Arvostamme henkilöstön monimuotoisuutta, joka on olennainen osa ainutlaatuista yrityskulttuuriamme. Työturvallisuus- ja työhyvinvointiasioiden huomioiminen ja edistäminen on koko henkilöstön ja sidosryhmien yhteinen asia, ja hyviin tuloksiin päästään koko organisaation ja yhteistyökumppanien vahvalla yhteistyöllä.

Työturvallisuus ja työhyvinvoinnin tavoitteet

Tavoitteenamme on luoda turvallinen ja rauhallinen työympäristö, jossa omien työtehtäviensä ammattihenkilöstö ja eri alojen asiantuntijat tekevät yhteistyötä ja jossa yhteinen päämäärä ohjaa yrityksen tulevaisuuden rakentamiseen ja työuralla etenemiseen. Kehitämme yhdessä yritystä, josta voimme olla ylpeitä nyt ja tulevaisuudessa.

Hallitut toimintaprosessit työturvallisuuden perusta

Weckman Steel Oy on sitoutunut työ- ja koneturvallisuuden ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Yrityksemme toimipisteistä on laadittu työpaikkaselvitykset ja konekannasta työturvallisuusselvitykset, joiden havaintojen kautta kehitämme ja parannamme yrityksemme työturvallisuusasioita suunnitelmallisesti. Päivittäisessä arkityössämme turvallisuusnäkökohdat on sisällytetty osaksi toimintaprosessejamme.

Työturvallisuustoimikuntamme, työterveyshuoltojärjestelmämme ja eläkevakuutusyhtiömme muodostavat yhdessä työturvallisuutta ja työhyvinvointia tarkkailevan sekä kehittävän kokonaisuuden, joka kehittää turvallisuusasioita yleisesti tavoitetasolla jatkuvan parantamisen periaatetta noudattaen.

Weckman teräksen ammattilainen

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Yhteisesti rakentamamme ja kehittämämme johtamisjärjestelmä määrittelee koko toimintamme turvallisuus- ja henkilöstöjohtamisen periaatteet.

Työturvallisuus- ja työhyvinvointipolitiikan tavoitteet

 • Turvallinen työympäristö
 • Hallitut ja tehokkaat prosessit
 • Arvostamme henkilöstöämme
 • Läpinäkyvyys ja luotettavuus
 • Jatkuva kehittyminen
 • Menestyvä yritys

Työturvallisuutta ja työhyvinvointia koskevat vastuut on yrityksessä tarkkaan määritelty. Samoin yrityksen työturvallisuusorganisaatio, sen henkilöt ja tehtäväkuvat ovat tarkkaan määritellyt.  Henkilökuntaa ja läheisiä yhteistyökumppaneita pidetään jatkuvasti tietoisina TTT-järjestelmän kehityksestä sekä koulutetaan järjestelmän käyttöön ja hyödyntämiseen.  TTT-tietoutta välitetään myös eri sidosryhmille lukuisten tiedotuskanavien kautta.

Weckman Steel Oy:ssä on laadittu erilaisia ohjelmia TTT-asioiden määrittelemiseksi ja edistämiseksi

 • Turvallisuusopas
 • Työyhteisön kehittämissuunnitelma
 • Työterveysyhteistyön toimintasuunnitelma 2022-2025
 • Perehdytysopas uusille työntekijöille
 • Varhaisen puuttumisen malli
 • Päihdeohjelma

Weckman Steel Oy käyttää parasta taloudellisesti toteutettavissa olevaa teknologiaa (BAT) ja osaamista (BAK), jotta turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät ongelmat saadaan ennaltaehkäistyä tai vaikutuksiltaan minimoitua.

Jatkuva kehittyminen

Seuraamme toimintaympäristöämme ja olemme valmiita muutoksiin, halukkaita oppimaan uutta sekä kehittämään toimintaamme nykyisessä muutosympäristössä. Toimimme vastuullisesti, seuraamme ja tuemme aktiivisesti toimintatapojen kehitystä ja parannamme omaa toimintaamme jatkuvasti.

Tyytyväinen asiakas on tärkein tavoitteemme

Asiakkuuksien hyvä hoito on toimintamme perusta. Autamme asiakkaitamme menestymään heidän omassa liiketoiminnassaan käyttämällä tuotteitamme ja palveluitamme. Huolehdimme siitä, että tuotteidemme määrittelyt ovat ajantasaiset ja niiden käyttö on asiakkaalle helppoa. Teknisen ja kaupallisen tuen palvelumme ovat asiakkaan liiketoiminnan tukena ja palveluiden vasteaika on lyhyt. Toimitamme tuotteet ja palvelut asiakkaalle sovitun mukaisesti kerralla oikein ja oikea-aikaisesti.

Me Weckman Steel Oy:ssä asetamme toiminnassamme etusijalle vahvat arvot ja korkeat eettiset normit

Siksi on ratkaisevan tärkeää, että asiakkailla, alihankkijoilla, sidosryhmillä ja työntekijöillä on mahdollisuus ilmoittaa Weckman Steel Oy:n arvojen, eettisten toimintaperiaatteiden tai lain vastaisesta toiminnasta EU:n ilmoittajansuojadirektiivin, ns. whistleblowing-direktiivin mukaan.

Whistleblowing -kanavassa voi ilmoittaa

 • Weckman Steel Oy:n henkilöstöön yhdistettävästä laittomasta, epäeettisestä tai vastuuttomasta toiminnasta
 • Weckman Steel Oy:n hankinta-/toimitusketjuun yhdistettävästä laittomasta, epäeettisestä tai vastuuttomasta toiminnasta
 • Weckman Steel Oy:n yritysnimen ja brändien väärinkäytöksistä

Whistleblowing -ilmoituskanavassamme voit ilmoittaa turvallisesti ja nimettömänä väärinkäytöksistä tai laittomuuksista, jotka liittyvät yrityksen toimintaan.

Ilmoituskanavaan pääset tästä:

Whistleblowing

Huom! Jos haluat ilmoittaa virheellisestä tuotteesta, sinulla on kysyttävää tilauksesta tai haluat lisätietoja tuotteistamme, otathan yhteyttä myyntiimme:
puhelimitse (03) 88870 tai sähköpostitse: sales@weckmansteel.fi
Kaikki yhteystiedot

Vastuullisia tekoja

Weckman hallien, kattopeltien ja peräkärryjen pienempi hiilijalanjälki

Vierumäen tehtaalla profiloitu ensimmäiset SSAB Zero™ teräksestä valmistetut Progantti -kattopellit!

Progantti -lukkosaumapelti on yksi suosituimmista Weckmanin  kattopelleistä tyylikkyytensä ja ainutlaatuisten rakenneratkaisujen ansiosta! Vuonna 2023 uusitulta [...]

Lue lisää
EPD- ympäristöseloste kertoo teräksen ympäristövaikutteista luotettavasti

Weckman on sitoutunut pienentämään ympäristökuormitusta ja haluaa tarjota kestävämmän kehityksen kannalta luotettavaa tietoa. EPD- ympäristöseloste [...]

Lue lisää
Weckman-teräshallien pienempi hiilijalanjälki tuo taloudellista hyötyä

Weckman-teräshallien tuotannon uudistukset pienentävät hallien hiilijalanjälkeä aina valmistuksesta käyttöönottoon: teräksen määrää valmistuksessa tullaan vähentämään jopa [...]

Lue lisää
Weckman-ohutlevyt pienentämässä rakennuttamisen hiilijalanjälkeä

Weckmanin pinnoitetuista ohutlevytuotteista 70-80 % on valmistettu ympäristövastuullisesti. SSAB GreenCoat® -teräs sekä Arcelor Mittalin ympäristöystävälliset [...]

Lue lisää
Uusi Weckman-perävaunumallisto – ekologisempi valmistaa ja käyttää

Uudistetun Weckman-perävaunumalliston valmistus on mietitty uudelleen aina suunnittelusta hankintaan, tuotantoon ja toimitukseen. Vaunuissa käytetään entistä [...]

Lue lisää