Weckman-teräshallien pienempi hiilijalanjälki tuo taloudellista hyötyä

Weckman-teräshallien tuotannon uudistukset pienentävät hallien hiilijalanjälkeä aina valmistuksesta käyttöönottoon: teräksen määrää valmistuksessa tullaan vähentämään jopa 25 %, mikä pienentää myös hallien kuljetuksesta ja pystytyksestä aiheutuvaa ympäristökuormaa. CO2-päästöt pienenevät noin miljoona kiloa vuodessa pelkästään teräksen käytön vähentymisen myötä.

Weckman-halleissa terästä käytetään vain tarvittavissa paikoissa, ja muu käyttö minimoidaan. “Suunnittelemme vaativat ja monimutkaisetkin rakenteet mahdollisimman kustannustehokkaasti laadusta ja kestävyydestä tinkimättä. Teräksen käyttöä tulemme optimoimaan entisestään, ja se vähenee hallien valmistuksessa jopa 25 %”, kertoo Weckman-hallien tuotelinjapäällikkö Tommi Purtilo.

Hallituotannon uudistaminen tuo mittavia kerrannaisvaikutuksia

Jokainen tuotannosta vähennetty teräskilo pienentää hiilidioksidipäästöjä 1,5-2 kiloa. “Nykyisellä kasvuvauhdillamme käytämme vuositasolla noin 500 tonnia vähemmän terästä, mikä tarkoittaa jopa miljoona kiloa pienempiä hiilidioksidipäästöjä”, arvioi Purtilo.

Samassa suhteessa käytetyn teräksen määrän kanssa vähenevät myös maantiekuljetukset ja niistä aiheutuvat päästöt. “Tuotantomme muutosten kerrannaisvaikutukset ovat mittavat. Raaka-ainekuljetukset ja meiltä lähtevä lopputuotteen kuljettaminen vähenevät, mikä heijastuu polttoaineen ja myös tiestön kulutukseen”, Purtilo jatkaa.

Pienempi määrä teräskiloja nopeuttaa myös asennusaikoja ja säästää työmailla raskaiden autonostureiden ja muiden ajoneuvojen käyttöä, mikä vaikuttaa työmaaliikenteen määrään ja sitä kautta esimerkiksi onnettomuusriskien pienentymiseen. “Etenkin kantakaupunkien rakennuskohteissa logistiikan väheneminen edesauttaa karsimaan myös melua ja muita rakennustöistä alueen käyttäjille aiheutuvia haittoja”, toteaa Purtilo.

Weckman-ohutlevyjen GreenCoat®-pinnoitettu teräs pienentää hallien hiilijalanjälkeä

Kaikissa eristämättömissä Weckman-teräshalleissa suositaan ensisijaisesti SSAB GreenCoat® -pinnoitettua terästä, jossa osa pinnoituksessa käytettävästä fossiilisesta öljystä on korvattu rypsiöljyllä. Myös sandwich-seinissä ja kattoelementeissä suositaan GreenCoat®-terästä mahdollisuuksien mukaan, sillä se vähentää teräksen pinnoituksesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

“Noin 60-70 % pinnoitetuista ohutlevytuotteistamme on GreenCoat®-terästä. Suomessa SSAB käyttää tuotantonsa raaka-aineena noin 20 % kierrätysmetallia. Heidän masuuninsa aiheuttavat 7 % EU:n keskiarvoa vähemmän hiilidioksidipäästöjä”, Purtilo kertoo.

Muuntojoustava rakenne takaa teräshallille pitkän käyttöiän

Weckman-hallien minimikäyttöikä on 50 vuotta, mutta usein niiden elinikä päättyy vasta, kun käyttötarve häviää. Hallit suunnitellaan muuntojoustaviksi: niitä voi käyttää useampaan eri käyttötarkoitukseen elinkaarensa aikana. Halleissa ei ole keskellä pilareita, joten ne palvelevat kaikenlaisessa käytössä aina tennishalleista teollisuustuotantotiloihin. Esimerkiksi väliseiniä voi rakentaa tarpeen mukaan.

“Ympäristöystävällisin halli on sellainen, jota ei tarvitse valmistaa uudelleen: se saa uuden elämän seuraavan omistajansa käyttötarkoituksen mukaisena tilana. Useita halleistamme on purettu, siirretty ja pystytetty uuteen paikkaan hyvin pienillä muutostöillä. Kun hallin elinkaari lopulta päättyy, kaikki teräs on sataprosenttisesti kierrätettävissä”, Purtilo kiteyttää.

Weckman-teräshalleissa tullaan hyödyntämään tulevaisuudessa myös kierrätysbetonia. “Yhden sementtikilon valmistus tuottaa 0,7 kiloa hiilidioksidia. Jos pystymme korvaamaan puolet sekä pystytykseen käytettävien betonianturoiden että lattian betonimassasta kierrätetyllä betonilla, puolitamme myös päästöt. Teollisuushallin kokoisessa rakennuksessa se tarkoittaa kymmeniä tuhansia kiloja vähemmän hiilidioksidipäästöjä”, Purtilo laskee.

Vihreämpi rakennusmateriaali tuo taloudellista hyötyä

Tulevaisuus tuo mukanaan rahallisia motivaattoreita päästöttömämmän rakennusmateriaalin valintaan niin uudisrakentamisessa kuin saneerauskohteissakin. “Rakentamisen ja käytön aikaiset päästöt voivat vaikuttaa esimerkiksi rakennusten kiinteistöveroon tai rakentamiseen saataviin tukiin. Vihreä valinta voi tuoda euromääräistä taloudellista hyötyä, ja olla kilpailuetu rakennusten omistajille tai vuokranantajille”, Purtilo toteaa.

Esimerkiksi toimijat, joiden taseessa olevilla rakennuksilla on hyvät ESG-pisteet (Environment, Social and Governance), saavat vastuulliset sijoittajat varmemmin taakseen ja voivat hyödyntää vihreyttä markkinoinnissaan.

“Kehitämme jatkuvasti myös rakennusvaiheen ja käytön aikaista energiatehokkuutta, jotta hallimme voidaan lämmittää mahdollisimman pienellä hukkalämmöllä. Suunnittelemme aurinkopaneeliratkaisuja hallien katoille niin, että kaikki asennukseen tarvittava huomioidaan jo rakennusvaiheessa. Tämä tuo synergiaetuja paneelien kiinnityksessä ja voi auttaa saamaan kohteelle lisärahoitusta ELY:ltä tai Business Finlandilta”, Purtilo mainitsee.

Näin Weckman-teräshallit pienentävät ympäristölle aiheutuvaa kuormaa:

-25 % vähemmän terästä, sekä sen valmistuksesta ja kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä
-1 miljoona kiloa vähemmän CO2-päästöjä vuodessa
-60 % hallien ohutlevyistä valmistetaan ympäristöystävällisemmästä GreenCoat®-teräksestä
-100 % kierrätettävä teräs elinkaaren päätyttyä